[Kníha výborná o přirození a spuosobu čtyř časuov ročních a dvanácti měsícuov…]

Plzeň: Pekk, Jan, 1528. Vědecká knihovna v Olomouci (Olomouc, Česko), sign. 28.738, A1r–B4r. Editor Čermák, Jan. Ediční poznámka

Práce používá také data a nástroje, které poskytuje Vokabulář webový (https://vokabular.ujc.cas.cz/) v rámci výzkumné infrastruktury LINDAT/CLARIAH-CZ (https://lindat.cz) podporované Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy České republiky (projekt č. LM2018101). Práce vznikla též s podporou projektu Lexikální databáze humanistické a barokní češtiny (http://madla.ujc.cas.cz).

19. a 20., toho roku umře. Kto prvního dne měsíce, když nastává srpen, krev pouští anebo raněn bývá anebo traňk přijímá, ten ihned anebo nazajtří umírá. Dietě, které se toho dne narodí, nepovede se k dobrému, ale ohavnou smrtí umírá. Hřímá-li toho měsíce, tehdy mnozí lidé znemocnějí. Tehdáž se varuj pokrmuov studených, toho měsíce škodlivých. Srpen dí: Časuov mých krve nepouštěj, zelé nejez, od ryb se varuj, skořice užívaj. Dítě, které se toho měsíce narodí, ačkoli čistého úmyslu a sprostného, avšak neplodné bude.

Září

Září měsíce několiko kusuov chleba mlékem politého ráno před jídlem sněz a všeho ovoce zralého užívaj. V nápoji svém měj starček, benedikt. A chceš-li z žíly pouštěti, muožeš. Kto 16. a 18. dne dá sobě pouštěti, ten toho roku umře. Hřímá-li, hojnost obilé a mord mocných lidí znamená. Tehdáž dej žílu zatíti a prvé řečených věcí užívati. Září dí: V času mém užitečno jest krev pouštěti, mladý sejr jísti, mest píti, traňk přijímati. Dietě, které se narodí, ve všech skutcích svých skrovný bude a spravedlivý súdce.

Říjen

Října měsíce ptactvo i čtvernohá zvěř i jiná puožitečná jest kromě raka, neb tehdáž bývá raněn a nakažen od mořského hada. Tehdáž pí mest a jez hus vařenú. V nápoji měj zázvor, galgán, skořici. Kto 6. dne sobě krev pouští, ten toho roku umierá. Hřímá-li, veliké větry a obilé i ovoce drahé toho roku znamená. Zázvor, skořici, mest budeš-li píti, zdráv budeš. Lenosti se máš varovati. Kozí mléko aneb ovčí a hřebíčky muožeš jísti. Říjen dí: Za času mého krve nepouštěj, v lázni se nemej, hlav všelikteraké zvěři a skotu nejez, traňku nepřijímaj. Dietě, které se narodí, zlého přirození bývá a řeči nepříjemné.

Listopad

Listopadu měsíce horce se v lázni nemej, neb lázna jest přisluhování smilnosti. Jestli toho potřebí, zákožní krev pouštěj, ale ostřiehaj se od zimy. V nápoji měj zázvor, skořici, jakštajn. Kto 16., 17. dne pouštěl by sobě krev, toho roku umře. Hřímá-li toho

 
logo ÚJČCopyright © 2006–2022, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2022, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2022, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 15 lety, 10 měsíci a 21 dny; verze dat: 1.1.21
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovyStrategie AV21
Web byl podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projekty č. LM2018101
(LINDAT/CLARIAH-CZ) a LM2015081 (RIDICS).