[Kníha výborná o přirození a spuosobu čtyř časuov ročních a dvanácti měsícuov…]

Plzeň: Pekk, Jan, 1528. Vědecká knihovna v Olomouci (Olomouc, Česko), sign. 28.738, A1r–B4r. Editor Čermák, Jan. Ediční poznámka

Práce používá také data a nástroje, které poskytuje Vokabulář webový (https://vokabular.ujc.cas.cz/) v rámci výzkumné infrastruktury LINDAT/CLARIAH-CZ (https://lindat.cz) podporované Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy České republiky (projekt č. LM2018101). Práce vznikla též s podporou projektu Lexikální databáze humanistické a barokní češtiny (http://madla.ujc.cas.cz).

<<<10<A1r–A2rA2vA3rA3vA4rA4v>>>>>
Skrýt ediční aparát Skrýt obsah
[A2v]číslo strany rukopisu

Puodzim

Puodzim jest studený a suchý. Toho času Slunce truoje znamenie přechází: při počátku Váhu, v prostředku Štíra[d]Štíra] Sſtiera, v konci Střelce. Tehdáž ovoce zralé zbíráme a přichází, že noc dni rovna v hodinách bývá. V tom času rozmáhá se pěnohorkost černá a kalostudenost. Ta panuje v levém boku a místo své v slezeně má, přirození jest studeného a suchého, počištění své má skrze oči. Činí lidi smutné a hněvivé, báznivé a ospalé, někdy také na čas bditedlné. V tom času lépe se mají pravokrevní lidé, huoře kalostudení; lépe děti, huoře staří lidé. Zlá nemoc toho času jest, která pochází z zlé kalostudenosti, která až z krve pochází. Toho času užívaj vlhkých věcí a horkých. Srdce rozumí, plíce napomáhá řeči, slezena smích přivodí, žluč hněv popuzuje, játra k milosti nutí.

Zima

Zima studeného a vlhkého přirozenie jest. Studenost zimní pochází z toho, že Slunce přieliš daleko oddáleno jest, a truoje tehdáž také znamenie přechází: na počátku Kozorožce, které znamenie jest spodní, v prostředku Vodnáře, na konci Ryby. Toho času dobře se mají na zdraví pěnohorcí lidé, huoře vodnokrevní; lépe mládenci, huoře sešlí, neb mládenci a pěnohorcí lidé sú horkého přirození a bývají suší, ale vodnokrevní a starci vlhcí a studeného přirození sú. Toho času rozmáhá se vodnokrevnost, neb místo své má v plicech. Přirozenie její jest studené a vlhké, z té příčiny bývají lidé nebystří, zlé paměti a vospalí, neb následují přirozenie zimy a vody a připodobňují se věku starému. Počištění má skrze nos a oči. Zimního času užívaj horkých a suchých věcí. Tehdáž jest zlá nemoc, která přichází z vodnokrevnosti jakožto zimnice dne každého napadající, a také ta, která pochází z pěnohorkosti jako zimnice třetní.

Letního času pouštěj z pravé ruky a v zimě z levé.

Krev červená šarlatové barvy, hladká a hustá, přirození člověčí zdravé znamená.

Krev šarlatové barvy a vuokol všudy nábělá, k syrovádce

X
dŠtíra] Sſtiera
 
logo ÚJČCopyright © 2006–2022, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2022, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2022, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 15 lety, 7 měsíci a 19 dny; verze dat: 1.1.21
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovyStrategie AV21
Web byl podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projekty č. LM2018101
(LINDAT/CLARIAH-CZ) a LM2015081 (RIDICS).