[Kníha výborná o přirození a spuosobu čtyř časuov ročních a dvanácti měsícuov…]

Plzeň: Pekk, Jan, 1528. Vědecká knihovna v Olomouci (Olomouc, Česko), sign. 28.738, A1r–B4r. Editor Čermák, Jan. Ediční poznámka

Práce používá také data a nástroje, které poskytuje Vokabulář webový (https://vokabular.ujc.cas.cz/) v rámci výzkumné infrastruktury LINDAT/CLARIAH-CZ (https://lindat.cz) podporované Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy České republiky (projekt č. LM2018101). Práce vznikla též s podporou projektu Lexikální databáze humanistické a barokní češtiny (http://madla.ujc.cas.cz).

<<<<<A4vB1rB1v–B2rB2vB3rB3vB4r>>10>>
Skrýt ediční aparát Skrýt obsah
[B3r]číslo strany rukopisu

O vylití a moci dvanáctera znamenie, co kdy činiti máš

Skopec jest znamenie první a východné, horké a suché, denní, movité, samečné. Panuje v hlavě. Jeho planeta jest Mars. Na němžto když měsíc jest bez všeliké překážky, dobře jest krev pouštěti z ramen, na cestu vjíti k východu slunce, děti ostaviti, k mohutným lidem mluviti, s písmem se obierati, nové rúcho obléci, a všecko počíti, což chceš, aby brzo se konalo. Zlé jest baňky na hrdle sázeti, z nosu krev púštěti, lékařství přijímati a to všecko začíti, což chceš, aby dlúho trvalo.

Býk jest znamenie polední, suché a studené, zemské, noční, nemovité, samičí. Panuje v hrdle. Jeho planeta jest Venus. Na němžto když by Měsíc byl, dobře jest zahrady sieti a stromy štěpiti, domóm a hradóm grunt zakládati, děti ostaviti, s mohutnými mluviti, o pokoj jednati a všelikú věc puosobiti, která má dlúho trvati. Zlé jest líkařství[j]líkařství] liekařſtwi na hrdlo přikládati, nové rúcho obléci, cestu ku poledni začíti a posly vyslati.

Blíženci jest znamenie západné, horké a vlhké, pravokrevné, povětrné, noční, samečné. Panuje v ramenách a v plecech. Jeho planeta jest Merkurius. Na němžto když Měsíc jest, dobře jest přátelství jednati, svornost mezi manžely puosobiti, mejti se, hlavu holiti, hádati[k]hádati] haditi se. Zlé jest na ramena líkařství[l]líkařství] liekařſtwi přikládati, z ramen krev pouštěti, neb dí Ptolomeus: Obierati se s železem v tom oudu, když Měsíc jest na znamení oudu panujícím, hrozná věc jest. Poněvadž jedno každé znamení zření má na některý oud, i není dobře lékařství přikládati ani krve pouštěti, když Měsíc jest v znamení oudu toho.

Rak znamenie puolnoční, vlhké a studené, samičí, movité a noční. Panuje v prsech. Na němžto když Měsíc jest, dobře jest cestu začíti k puolnoci na kupectví, děti ostaviti, rybníky dělati, vodu vésti, výborné líkařství[m]líkařství] liekařſtwi přijímati, neb tehdáž Měsíc jest v domu svém a raduje se vlhkosti. Zlé jest prsy léčiti, domy stavěti, manželstvo tvrditi, nové dědictví zásobiti i kúpiti.

Lev znamenie východné, suché a horké, stálé, samečné a noční. Jeho planeta jest Slunce, panuje v bocích. Na němžto když mě[B3v]číslo strany rukopisusíc

X
jlíkařství] liekařſtwi
khádati] haditi
llíkařství] liekařſtwi
mlíkařství] liekařſtwi
 
logo ÚJČCopyright © 2006–2022, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2022, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2022, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 15 lety, 8 měsíci a 25 dny; verze dat: 1.1.21
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovyStrategie AV21
Web byl podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projekty č. LM2018101
(LINDAT/CLARIAH-CZ) a LM2015081 (RIDICS).