[Kníha výborná o přirození a spuosobu čtyř časuov ročních a dvanácti měsícuov…]

Plzeň: Pekk, Jan, 1528. Vědecká knihovna v Olomouci (Olomouc, Česko), sign. 28.738, A1r–B4r. Editor Čermák, Jan. Ediční poznámka

Práce používá také data a nástroje, které poskytuje Vokabulář webový (https://vokabular.ujc.cas.cz/) v rámci výzkumné infrastruktury LINDAT/CLARIAH-CZ (https://lindat.cz) podporované Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy České republiky (projekt č. LM2018101). Práce vznikla též s podporou projektu Lexikální databáze humanistické a barokní češtiny (http://madla.ujc.cas.cz).

užiteč[A4r]číslo strany rukopisunější jest v čisté vodě. Vařený pí vosladič polní, jez šalviji a routu. Kto 7., 15. a 17. dne pouští sobě, toho roku umře. Hřímá-li, znamená drahotu v obilí a hlad toho roku. Vystřáhej se od jídla hlav všelijakého zvieřete a skotu, daj sobě jatřní žílu zatíti. Puožitečno jest do nápoje vložiti řebříček a starček, jiných věcí zanechaje, těch užívaj. Máj dí: Za času mého užitečno jest z té žíly krev pouštěti, jenž sluje mediana. Traňk přijímaj, studených pokrmuov požívaj, pelynek pí. Dietě, které se narodí, sprostné, avšak čisté bývá.

Červen

Června měsíce máš píti vodu studničnou ráno před jídlem, aby zachoval zdraví plic, mléko vařené na večeři jez; užívaj cicváru, bukvice a stařečku. Kto 6. dne sobě krev pouští, toho roku umře. Pakli hřímá toho měsíce, hojnost obilé a rozličné nemoci na lidech budúcné znamená. Nápoj vody studené zahání pěnohorkost, protož jí máš ráno píti s květem bzovým. Salát také jez a vodu pí. Červen dí: Času mého jestli potřeba káže, krev muožeš pouštěti, lektvaře užívaj a vodu pí. Dietě, které se narodí, nemúdré bude, avšak veselé, ničehož nepováží, co by činiti anebo mluviti měl.

Červenec

Července měsíce chceš-li zdráv býti, varuj se od přielišného spaní, od pařenice, od ryb jezerných, a krve nepouštěj. Také nejez zelé ani horkých pokrmuov. Nápoj tvuoj ať jest s routou, s šalvijí, s anézem, s opichem. Kto 15. a 17. dne krev bude pouštěti, toho roku umře. Hřímá-li, drahotu znamená a dobytek mřieti bude. Žíly nezatínej, ale svrchupsaných věcí užívaj, kmínu a již[f]již] gijž pověděných věcí. Červenec dí: V čas muoj krve nepouštěj, dlúho bez jídla nebývaj. Jez slaniny, pařenice neužívaj, slušného snu užívaj, traňk přijímaj. Dietě, které se narodí, bude veselé a čísté.

Srpen

Srpna měsíce jest čas nebezpečný; nezachováš-li se od studenosti, znemocníš. Varuj se od studených pokrmuov, často se v lázni mej, stařečku, poleje a jitrocele k večeru požívaj. Kto pouští dne

X
fjiž] gijž
 
logo ÚJČCopyright © 2006–2022, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2022, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2022, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 15 lety, 9 měsíci a 4 dny; verze dat: 1.1.21
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovyStrategie AV21
Web byl podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projekty č. LM2018101
(LINDAT/CLARIAH-CZ) a LM2015081 (RIDICS).