Žaltář wittenberský

Evangelisches Predigerseminar (Lutherstadt Wittenberg, Německo), sign. VI A 6, ff. 1r–262r. Editoři Kunertová, Helena, Voleková, Kateřina. Ediční poznámka

Vznik edice byl podpořen projektem Grantové agentury České republiky č. 20-06229S První tištěný staročeský žaltář (filologická analýza a kritická edice).

[9r]číslo strany rukopisu

Ps9,1[103]verš nepřeložen Ps9,2 Zpoviedati sě budu tobě, hospodine, ve všem sirdci mém, vzmluvi všěcky divy tvé. Ps9,3 Uzdravi sě[104]Uzdravi sě] Laetabor lat., srov. Zraduji sě BiblDrážď i vzveseli sě v tobě i[105]i] navíc oproti lat. vzpievaju jménu tvému[106]tvému] původně twem rkp., jinou rukou připsáno u přěvysocě[107]přěvysocě] Altissime lat. (tj. vok. sg. m.). Ps9,4 V obrácení nepřietele mého za sě znemocnějí a zhynú ot obličějě tvého. Ps9,5 Nebo jsi učinil súd mój i věc mú, seděl si[108]seděl si] před tím škrtnuto zkazil si, původní lat. ekvivalent vyradován a přepsán jinou rukou nasedisti na stolici, jenž súdíš pravdu. Ps9,6 Vzlál jsi vlastem i zhynul nemilostivý, jmě jich si zahladil na věky i věky věkóm. Ps9,7 Nepřietelé[109]Nepřietelé] srov. Vintr 1989, Nepřietele Vintr 1986 zhynuli mečem[110]Nepřietelé zhynuli mečem] Inimici defecerunt frameae lat. do koncě a města jich jsi zkazil. [9v]číslo strany rukopisuZhynula pamět jich s zvukem, Ps9,8 a hospodin na viky[111]viky] věky Vintr 1986 ostane[112]ostane] o oſtane rkp., permanet lat.. Upravil v súdě stolec svój Ps9,9 a on usúdí svět zemský u pravednosti, bude súditi ľud u pravdě. Ps9,10 [I]text doplněný editorem[113]I] Et lat., majuskule nedoplněna, na volném místě předepsána reprezentanta i, nemá Vintr 1986 učiňen jest hospodin útočišče chudému, pomocník u potřěbě i[114]i] navíc oproti lat. v smutcě. Ps9,11 I úfajte[115]I úfajte] Y ffayte rkp., Úfajte Vintr 1986 v tě všicni[116]všicni] navíc oproti lat., + omnes var., již sú znali jmě tvé, hospodine[117]hospodine] navíc oproti lat., nemá Vintr 1986, nebo neostal jsi hledajúcích tebe, hospodine. Ps9,12 Zpievajte hospodinu, jenž bydlí v Sionu, zvěstujte mezi vlastmi učenie jeho, Ps9,13 nebo hledajě[118]hledajě] nehledagie rkp. krive [10r]číslo strany rukopisujich, vzpomanul sě jest, nezapomanul jest volánie chudých. Ps9,14 Smiluj sě nade mnú, hospodine, viz pokoru mú ot nepřátel mých, Ps9,15 jenž výšíš mě ot vrát smirtedlných, abych zvěstoval všěcky chvály tvé v [119]v] u Vintr 1986 vratech dcery Sion. Ps9,16 Vzveseli sě v spasiteli tvém. Ustrnuly[120]Ustrnuly] vſtruli rkp. jsú vlasti u pohynutí[121]u pohynutí] připsáno jinou rukou, ješto jsú učinily, v osidle v témž, ješto jsú skryly, pochopena jest noha jich. Ps9,17 Poznán bude hospodin, an súdy činí, v skutciech rukú jeho popaden jest hřiešník.

X
103verš nepřeložen
104Uzdravi sě] Laetabor lat., srov. Zraduji sě BiblDrážď
105i] navíc oproti lat.
106tvému] původně twem rkp., jinou rukou připsáno u
107přěvysocě] Altissime lat. (tj. vok. sg. m.)
108seděl si] před tím škrtnuto zkazil si, původní lat. ekvivalent vyradován a přepsán jinou rukou nasedisti
109Nepřietelé] srov. Vintr 1989, Nepřietele Vintr 1986
110Nepřietelé zhynuli mečem] Inimici defecerunt frameae lat.
111viky] věky Vintr 1986
112ostane] o oſtane rkp., permanet lat.
113I] Et lat., majuskule nedoplněna, na volném místě předepsána reprezentanta i, nemá Vintr 1986
114i] navíc oproti lat.
115I úfajte] Y ffayte rkp., Úfajte Vintr 1986
116všicni] navíc oproti lat., + omnes var.
117hospodine] navíc oproti lat., nemá Vintr 1986
118hledajě] nehledagie rkp.
119v] u Vintr 1986
120Ustrnuly] vſtruli rkp.
121u pohynutí] připsáno jinou rukou
 
logo ÚJČ Copyright © 2006–2024, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2024, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2024, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 17 lety, 8 měsíci a 10 dny; verze dat: 1.1.25
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Strategie AV21
Web je podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projektem č. LM2023062
(LINDAT/CLARIAH-CZ).