Žaltář wittenberský

Evangelisches Predigerseminar (Lutherstadt Wittenberg, Německo), sign. VI A 6, ff. 1r–262r. Editoři Kunertová, Helena, Voleková, Kateřina. Ediční poznámka

Vznik edice byl podpořen projektem Grantové agentury České republiky č. 20-06229S První tištěný staročeský žaltář (filologická analýza a kritická edice).

spat[7v]číslo strany rukopisutřijě sirdcě a ledvie, bože[86]bože] bozie rkp.. Ps7,11 Pravá pomoc má ot hospodina, jenž spaseny činí pravé sirdcem. Ps7,12 Bóh súdcě spravedlný, silný a pokojný, či sě vzhněvá na každé dni? Ps7,13 Ač neobráceni budete, meč svój opřáhl[87]opřáhl] vibrabit lat., vibravit var., lučišče své vytáhl i připravil je[88]je] gie rkp.. Ps7,14 A v ňem učinil sudy[89]sudy] srov. Vintr 1989, súdy Vintr 1986 smirtelné, šípy své horúcie dočinil[90]dočinil] oczynyl rkp.. Ps7,15 Todě, rodi nevěru i[91]i] navíc oproti lat., + et var. počal bolest i urodil nepravedlnost. Ps7,16 Kališče otevřěl i vykopal je[92]je] gie rkp. i upadl v dól, jenž učinil. Ps7,17 Obrátí sě bolest jeho[93]jeho] původně geh rkp., jinou rukou připsáno o v hlavu [8r]číslo strany rukopisujeho a u virch jeho zlob jeho sstúpí. Ps7,18 Zpoviedati sě budu hospodinu[94]hospodinu] hoſ rkp., připsáno podlé pravedlnosti mé[95]mé] eius lat., srov. jeho BiblDrážď i vzpěji jménu hospodinovu najvyššiemu.

Ps8,1[96]verš nepřeložen Ps8,2 Hospodine, hospodine náš, kako divné jest jmě tvé po všiej zemi! Nebo vzvýšena jest velikost tvá nad nebesa. Ps8,3 Z úst dětiných a seskových svirchoval si chválu pro nepřátely[97]nepřátely] původně neprzate rkp., jinou rukou připsáno li tvé, aby zkazil nepřietele a mstitele. Ps8,4 Nebo uzři nebesa tvá, dielo[98]dielo] opera lat., srov. diela BiblDrážď pirstóv tvých, mesiec a hvězdy, jež si ty založil. Ps8,5 Co [8v]číslo strany rukopisujest člověk, že pomníš na ni[99]na ni] srov. Vintr 1989, naň Vintr 1986, nebo syn člověčí, že navščievíš jeho? Ps8,6 Pomenšil si jeho málem méně ot andělóv, chvalú[100]chvalú] chválú Vintr 1986 a čstí koronoval si jeho Ps8,7 i postavil si jeho nad dielo[101]dielo] opera lat., srov. diela BiblDrážď rukú tvú. Ps8,8 Všecko podvirhl pod nohy jeho, ovcě i voly všecko, nad to i skot polský, Ps8,9 ptáky nebeské a ryby mořské, již přěchodie stezky mořské. Ps8,10 Hospodine, hospodine náš, kako divné jest jmě tvé ve všiej zemi! Chvála otci i synu i svatému duchu…[102]Chvála … duchu] navíc oproti lat.

X
86bože] bozie rkp.
87opřáhl] vibrabit lat., vibravit var.
88je] gie rkp.
89sudy] srov. Vintr 1989, súdy Vintr 1986
90dočinil] oczynyl rkp.
91i] navíc oproti lat., + et var.
92je] gie rkp.
93jeho] původně geh rkp., jinou rukou připsáno o
94hospodinu] hoſ rkp., připsáno
95mé] eius lat., srov. jeho BiblDrážď
96verš nepřeložen
97nepřátely] původně neprzate rkp., jinou rukou připsáno li
98dielo] opera lat., srov. diela BiblDrážď
99na ni] srov. Vintr 1989, naň Vintr 1986
100chvalú] chválú Vintr 1986
101dielo] opera lat., srov. diela BiblDrážď
102Chvála … duchu] navíc oproti lat.
 
logo ÚJČ Copyright © 2006–2024, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2024, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2024, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 17 lety, 8 měsíci a 9 dny; verze dat: 1.1.25
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Strategie AV21
Web je podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projektem č. LM2023062
(LINDAT/CLARIAH-CZ).