Žaltář wittenberský

Evangelisches Predigerseminar (Lutherstadt Wittenberg, Německo), sign. VI A 6, ff. 1r–262r. Editoři Kunertová, Helena, Voleková, Kateřina. Ediční poznámka

Vznik edice byl podpořen projektem Grantové agentury České republiky č. 20-06229S První tištěný staročeský žaltář (filologická analýza a kritická edice).

[4r]číslo strany rukopisuložích svých žělejte. Ps4,6 Ofěrujte ofěru pravedlnosti a úfáte[34]úfáte] úfa<j>te Vintr 1986 v hospodina. Mnozí řiekajú: „Kto pokázal nám dobré?“ Ps4,7 Znamenána jest na nás světlost obličějě tvého, hospodine, dal si veselé v sirdci mém. Ps4,8 Ot plodu žitného[35]žitného] na okraji jinou rukou připsáno vel obilného, vinného a olejového svého[36]svého] připsáno na okraji jinou rukou rozmnoženi sú. Ps4,9[37]V] U Vintr 1986 pokoji u mém[38]u mém] in idipsum lat., srov. sobě v samém BiblDrážď budu spáti i otpočinu, Ps4,10 nebo ty, hospodine, u vláščí[39]u vláščí] vláščí Vintr 1986 naději postavil si mě.

Ps5,1[40]verš nepřeložen Ps5,2 Slova má ušima přijmi, hospodine, rozoměj volánie mé. Ps5,3 Přichyl sě k hlasu modlitvy mé, králi mój a bože mój! [4v]číslo strany rukopisuPs5,4 Nebo k tobě zmodli sě, hospodine, ráno uslyš[41]uslyš] exaudies lat. hlas mój. Ps5,5 Ráno přistúpi k tobě i[42]i] nadepsáno jinou rukou (?), nemá Vintr 1986 uzři, nebo[43]nebo] původně nebo ne rkp., ne přepsáno jinou rukou na ty,neboti Vintr 1986 bóh nechce křivdě ty jsi. Ps5,6 Ni bude přěbývati podlé tebe zlobivý, ani ostanú nespravedliví přěd očima tvýma. Ps5,7 Nenávidil si všěch, ješto dělají nepravdu, zatratíš všěcky, již[44]již] guz rkp., juž Vintr 1986 mluvie lež. Mužě zkirvavého a lstivého vzmirzkuje hospodin. Ps5,8 Ale jáz ve množství milosirdie tvého vendu v dóm tvój i[45]i] navíc oproti lat. vzpadaji k chrámu[46]chrámu] tramu rkp.[5r]číslo strany rukopisusvatému tvému v [47]v] wz rkp. bázni v tvéj. Ps5,9 Hospodine, veď[48]veď] deduc lat., duc var. mě v [49]v] u Vintr 1986 pravedlnosti tvéj, pro nepřátely mé oprav přěd tobú cěstu mú. Ps5,10 Nebo nenie v ustech jich pravda, sirdce jich ješutno jest. Ps5,11 Rov otvořený jest hirdlo[50]hirdlo] na okraji jinou rukoupřipsáno vel hrtan jich, jazyky svými lest činiechu, sudi[51]sudi] srov.Vintr 1989, súdi Vintr 1986 jě, bože. Ať padnú[52]padnú] na okrajijinou rukoupřipsáno vel pohyňte u myšleních svých, podlé množstvie nelítostí[53]nelítostí] srov. Vintr 1989, nelítosti Vintr 1986; na okrajijinou rukoupřipsáno vel nemilostí jich vypuď jě, nebo vzbudili[54]vzbudili] na okrajijinou rukoupřipsáno vel hněvali sú tě, hospodine. Ps5,12 I vzveselé sě v tobě[55]v tobě] navíc oproti lat., + in te var. všickni, již úfají v tě, na věky sě vzveselé i vz[5v]číslo strany rukopisupřěbýváš

X
34úfáte] úfa<j>te Vintr 1986
35žitného] na okraji jinou rukou připsáno vel obilného
36svého] připsáno na okraji jinou rukou
37V] U Vintr 1986
38u mém] in idipsum lat., srov. sobě v samém BiblDrážď
39u vláščí] vláščí Vintr 1986
40verš nepřeložen
41uslyš] exaudies lat.
42i] nadepsáno jinou rukou (?), nemá Vintr 1986
43nebo] původně nebo ne rkp., ne přepsáno jinou rukou na ty,neboti Vintr 1986
44již] guz rkp., juž Vintr 1986
45i] navíc oproti lat.
46chrámu] tramu rkp.
47v] wz rkp.
48veď] deduc lat., duc var.
49v] u Vintr 1986
50hirdlo] na okraji jinou rukoupřipsáno vel hrtan
51sudi] srov.Vintr 1989, súdi Vintr 1986
52padnú] na okrajijinou rukoupřipsáno vel pohyňte
53nelítostí] srov. Vintr 1989, nelítosti Vintr 1986; na okrajijinou rukoupřipsáno vel nemilostí
54vzbudili] na okrajijinou rukoupřipsáno vel hněvali
55v tobě] navíc oproti lat., + in te var.
 
logo ÚJČ Copyright © 2006–2024, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2024, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2024, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 17 lety, 8 měsíci a 10 dny; verze dat: 1.1.25
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Strategie AV21
Web je podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projektem č. LM2023062
(LINDAT/CLARIAH-CZ).