Žaltář wittenberský

Evangelisches Predigerseminar (Lutherstadt Wittenberg, Německo), sign. VI A 6, ff. 1r–262r. Editoři Kunertová, Helena, Voleková, Kateřina. Ediční poznámka

Vznik edice byl podpořen projektem Grantové agentury České republiky č. 20-06229S První tištěný staročeský žaltář (filologická analýza a kritická edice).

[10v]číslo strany rukopisuPs9,18 Obraťte sě hřiešníci u peklo, všěcky vlasti, jež zapomínají boha. Ps9,19 Nebo nebude zapomanutie napokon chudého, utirpenie chudých nezhyne napokon. Ps9,20 Vstaň, hospodine, ať sě nepotvirdí člověk, ať sě súdie vlasti přěd tobú. Ps9,21 Ustavi, hospodine, práva nosičě nad nimi, ať vědie vlasti, že ľudie jsú. Ps9,22 A proč, hospodine, zašel si daleko, potřěbuješ[122]potřěbuješ] despicis lat., srov. potupuješ BiblDrážď, Vintr 1986 u potřěbenství, v smutcě? Ps9,23 Když pýchá nemilostivý, zažžen bude[123]zažžen bude] incenditur lat. chudý, jati budú[124]jati budú] comprehenduntur lat., capiantur var. všickni[125]všickni] wſczkny rkp., navíc oproti lat., + omnes var. [11r]číslo strany rukopisuv radách, jimiž myslé. Ps9,24 Nebo chválen bude[126]chválen bude] laudatur lat., laudabitur var. hřiešník v radách[127]v radách] in desideriis lat., na okraji jinou rukou připsáno vel v žádostech dušě své a nepravého blahajú. Ps9,25 Rozřevnil hospodina hřiešník, podlé množstvie hněvu svého[128]svého] ſwe rkp., nebude[129]nebude] nebu rkp. hledati. Ps9,26 Nenie bóh přěd ním, zpirzňeny súť cěsty jeho ve všě časy. Otnošují práva jeho[130]jeho] tua lat. s obličějě jeho, všěm nepřátelóm svým bude panovati. Ps9,27 Nebo řekl v sirdci svém: „Nehnu sě ot pokolenie u pokolenie, bez zlého.“ Ps9,28 Jehož kletvy usta pilna sú a hořkosti a lsti, pod jazy[11v]číslo strany rukopisukem jeho úsilé a bolest. Ps9,29 Sedí u přípustách s bohatými v tajniciech, aby zabil nevinného. Ps9,30 Oči jeho v chudého zříta, zaléhá v tajně jako lev v jěskyni[131]jěskyni] gieſky rkp. svéj. Zaléhá, aby[132]aby] ab rkp. tirhl chudým, tirhnúti chudým, když přitirhne jeho. Ps9,31 V osidle svém poníží jeho, nachýlí sě i letí, když bude vlásti chudým. Ps9,32 Nebo[133]Nebo] ebo rkp., majuskule nedoplněna řekl v sirdci svém: „Zapomněl jest hospodin[134]hospodin] Deus lat., otvrátil obličěj svój, [12r]číslo strany rukopisuaby neviděl do koncě.“ Ps9,33 Vstaň, hospodine bože mój, i[135]mój, i] navíc oproti lat., + meus et var. vzvýšena buď ruka tvá a[136]a] navíc oproti lat. nezapomínaj chudých. Ps9,34 Pročti vzbudil nemilostivý boha? Řekl[137]Řekl] + enim lat. v sirdci svém: „Nevztiežeť.“ Ps9,35 Vidíš, že ty úsilé a bolest znamenáš, aby dal jě v rucě tvoji. Tobě ostaven jest chudý, sirotku ty budeš pomocník. Ps9,36 Zetři rámě hřiešníkovo i zlostného, hledati bude[138]hledati bude] quaeretur lat., hledán bude Vintr 1986 hřiech jeho, i nebude nalezen. Ps9,37 Hospodin bude kralovati na

X
122potřěbuješ] despicis lat., srov. potupuješ BiblDrážď, Vintr 1986
123zažžen bude] incenditur lat.
124jati budú] comprehenduntur lat., capiantur var.
125všickni] wſczkny rkp., navíc oproti lat., + omnes var.
126chválen bude] laudatur lat., laudabitur var.
127v radách] in desideriis lat., na okraji jinou rukou připsáno vel v žádostech
128svého] ſwe rkp.
129nebude] nebu rkp.
130jeho] tua lat.
131jěskyni] gieſky rkp.
132aby] ab rkp.
133Nebo] ebo rkp., majuskule nedoplněna
134hospodin] Deus lat.
135mój, i] navíc oproti lat., + meus et var.
136a] navíc oproti lat.
137Řekl] + enim lat.
138hledati bude] quaeretur lat., hledán bude Vintr 1986
 
logo ÚJČ Copyright © 2006–2024, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2024, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2024, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 17 lety, 8 měsíci a 9 dny; verze dat: 1.1.25
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Strategie AV21
Web je podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projektem č. LM2023062
(LINDAT/CLARIAH-CZ).