Žaltář wittenberský

Evangelisches Predigerseminar (Lutherstadt Wittenberg, Německo), sign. VI A 6, ff. 1r–262r. Editoři Kunertová, Helena, Voleková, Kateřina. Ediční poznámka

Vznik edice byl podpořen projektem Grantové agentury České republiky č. 20-06229S První tištěný staročeský žaltář (filologická analýza a kritická edice).

[6r]číslo strany rukopisumilosirdie tvé. Ps6,6 Nebo nenie v smirti, kto by pomněl na tě, a u pekle pak[68]a … pak] autem lat. kto sě bude zpoviedati tobě? Ps6,7 Usiloval sem v stonání mém, zmyji na každú noc lože mé, slzami mými posteli mú uvlaži. Ps6,8 Smúceno jest ot rydánie oko mé, obvetšěl sem mezi všěmi nepřátely mými. Ps6,9 Otejděte[69]Otejděte] Oteteydiete rkp. ote mne všicni, již hledáte[70]hledáte] operamini lat., srov. činíte BiblDrážď nepravedlnosti, neb uslyšal hospodin hlas pláčě mého. Ps6,10 Uslyšal hospodin prosbu mú, hospodin modlitvu mú [6v]číslo strany rukopisupřijal. Ps6,11 Ustyďte sě i zamuťte sě náhle všicni nepřietelé moji, obraťte sě i zastyďte sě velmi birzo. Chvála…[71]Chvála] Chvála Otci Vintr 1986, navíc oproti lat.

Ps7,1[72]verš nepřeložen Ps7,2 Hospodine bože mój, v tě sem úfal, spasena mě učiň ote všěch, již mne nenávidie, i zprosti mě, Ps7,3 ne aby někdy[73]někdy] nykdi rkp. vytirhl jako lev duši mú, když nenie, kto vykúpě[74]vykúpě] srov. Vintr 1989, vykúpí Vintr 1986 ani kto spasena učině[75]učině] srov. Vintr 1989, učiní Vintr 1986. Ps7,4 Hospodine bože mój, ač sem učinil to, ač jest nepravedlnost rukama mýma, Ps7,5 ač sem otplatil[76]sem otplatil] reddidi lat., retribui var. otplacijícím[77]otplacijícím] původně otplaczygy rkp., jinou rukou připsáno czym mně zlé, spadnu s právem ot nepřátel mých daremných[78]daremných] dare(m)mych rkp., inanis lat., vacuos var.. Ps7,6 Nenáviď [7r]číslo strany rukopisunepřietel dušě mé i popadni i ztlač v zemi[79]zemi] původně zmy rkp., jinou rukou připsáno e život mój a slávu mú u popel uveď. Ps7,7 Vstaň, hospodine, v hněvě tvém i vzvyši[80]vzvyši] srov. Vintr 1989, vzvýši Vintr 1986 sě v krajích nepřátel mých. I vstaň, hospodine bože mój, v kázaní, v ňemžs přikázal, Ps7,8 a sbor ľudský obkľúčí tě a proň na výsost sě vrati[81]vrati] srov. Vintr 1989, vráti Vintr 1986. Ps7,9 Hospodine, sudi[82]Hospodine, sudi] Dominus iudicat lat. | sudi] srov. Vintr 1989, súdi Vintr 1986 ľud. Sudi[83]Sudi] srov. Vintr 1989, Súdi Vintr 1986 mě, hospodine, podlé pravedlnosti mé a podlé viny[84]viny] innocentiam lat., <ne>viny Vintr 1986, srov. nevinnosti BiblDrážď mé nade mnú. Ps7,10 Zhyne zabylstvo[85]zabylstvo] ſabirſtwo rkp., srov. Vintr 1989, sabirstvo Vintr 1986 hřiešných a opravíš pravého, spat[7v]číslo strany rukopisutřijě

X
68a … pak] autem lat.
69Otejděte] Oteteydiete rkp.
70hledáte] operamini lat., srov. činíte BiblDrážď
71Chvála] Chvála Otci Vintr 1986, navíc oproti lat.
72verš nepřeložen
73někdy] nykdi rkp.
74vykúpě] srov. Vintr 1989, vykúpí Vintr 1986
75učině] srov. Vintr 1989, učiní Vintr 1986
76sem otplatil] reddidi lat., retribui var.
77otplacijícím] původně otplaczygy rkp., jinou rukou připsáno czym
78daremných] dare(m)mych rkp., inanis lat., vacuos var.
79zemi] původně zmy rkp., jinou rukou připsáno e
80vzvyši] srov. Vintr 1989, vzvýši Vintr 1986
81vrati] srov. Vintr 1989, vráti Vintr 1986
82Hospodine, sudi] Dominus iudicat lat. | sudi] srov. Vintr 1989, súdi Vintr 1986
83Sudi] srov. Vintr 1989, Súdi Vintr 1986
84viny] innocentiam lat., <ne>viny Vintr 1986, srov. nevinnosti BiblDrážď
85zabylstvo] ſabirſtwo rkp., srov. Vintr 1989, sabirstvo Vintr 1986
 
logo ÚJČ Copyright © 2006–2023, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2023, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2023, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 17 lety, 6 měsíci a 10 dny; verze dat: 1.1.24
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Strategie AV21
Web je podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projektem č. LM2023062
(LINDAT/CLARIAH-CZ).