Žaltář wittenberský

Evangelisches Predigerseminar (Lutherstadt Wittenberg, Německo), sign. VI A 6, ff. 1r–262r. Editoři Kunertová, Helena, Voleková, Kateřina. Ediční poznámka

Vznik edice byl podpořen projektem Grantové agentury České republiky č. 20-06229S První tištěný staročeský žaltář (filologická analýza a kritická edice).

[14r]číslo strany rukopisujest?“ Ps11,6 „Pro hubenstvie nedostatečných a stonánie chudých juž vstanu,“ praví hospodin. „Položi v spaseňú tvém[160]tvém] navíc oproti lat., věrně skuci v ňem.“ Ps11,7 Mluvenie[161]Mluvenie] luvenie rkp., majuskule nedoplněna, na volném místě předepsáno m hospodinovo, mluvenie čisté, střiebro ohňem pokušené[162]pokušené] pokúšené Vintr 1986, přěpúščáno z země[163]z země] terrae lat., a terra var., čiščeno sedmkrát. Ps11,8 Ty, hospodine, chováš[164]chováš] servabis lat., srov. schováš BiblDrážď nás i ostřieháš nás ot pokolenie[165]pokolenie] původně pokoleny rkp., jinou rukoupřipsáno e toho na věky. Ps11,9 Okolo nemilostiví chodie, podlé výsosti tvé rozmnožil si syny člověčie. Chvála otci i synu i svatému[166]svatému] ſwa rkp., sva<tému Duchu> Vintr 1986[167]Chvála … svatému] navíc oproti lat.

[14v]číslo strany rukopisu

Ps12,1 Dokud[168]Dokud] v lat. předchází In finem. Psalmus David, hospodine, zapomínáš mne do skončenie[169]skončenie] ſko(n)czeny… rkp., dokud otvraciješ obličěj svój ote mne? Ps12,2 Jako dlúho položi radu[170]radu] consilia lat., consilium var. v duši méj, bolest v sirdci mém přěs den? Ps12,3 Dokudž výší sě[171]výší sě] exaltabitur lat. nepřietel[172]nepřietel] původně neprziete rkp., jinou rukou připsáno l mój nad mě? Ps12,4 Vezři i uslyš mě, hospodine bože mój. Prosvěti[173]Prosvěti] srov. Vintr 1989, Prosvieti Vintr 1986 oči moji, abych nikdy neusnul v smirti, Ps12,5 aby nikdy neřekl nepřietel mój: „Přěmohl sem proti ňemu.“ Jenž mútie mě, vzveselé sě, ač zamúcen budu, Ps12,6 ale jáz [15r]číslo strany rukopisuu milosirdí tvém budu mieti naději[174]budu mieti naději] speravi lat., sperabo var.. Vzveselí sě sirdce mé v spasiteľu tvém, vzpievaju hospodinu, jenž dobré dal mi, i vzpievaju jménu hospodinovu[175]hospodinovu] hospodyn… rkp. vysokému[176]vysokému] altissimi lat..

Ps13,1 Řekl[177]Řekl] Dzekl rkp., špatně doplněná majuskule,v lat. předchází In finem. Psalmus David nesmyslný na sirdci svém: „Nenie boha.“ Naprizňeni súť i mirzci učiňeni súť v učení svém[178]v učení svém] in studiis suis lat., nenie, kto by učinil dobré, nenie až na jednoho. Ps13,2 Hospodin s nebes sezřěl na syny ľudské, aby viděl, ač jest rozomný nebo hledajúcí boha. Ps13,3 Všickni stúpili[179]stúpili] <s>stúpili Vintr 1986, spolu neužitečni učiňeni súť.

X
160tvém] navíc oproti lat.
161Mluvenie] luvenie rkp., majuskule nedoplněna, na volném místě předepsáno m
162pokušené] pokúšené Vintr 1986
163z země] terrae lat., a terra var.
164chováš] servabis lat., srov. schováš BiblDrážď
165pokolenie] původně pokoleny rkp., jinou rukoupřipsáno e
166svatému] ſwa rkp., sva<tému Duchu> Vintr 1986
167Chvála … svatému] navíc oproti lat.
168Dokud] v lat. předchází In finem. Psalmus David
169skončenie] ſko(n)czeny… rkp.
170radu] consilia lat., consilium var.
171výší sě] exaltabitur lat.
172nepřietel] původně neprziete rkp., jinou rukou připsáno l
173Prosvěti] srov. Vintr 1989, Prosvieti Vintr 1986
174budu mieti naději] speravi lat., sperabo var.
175hospodinovu] hospodyn… rkp.
176vysokému] altissimi lat.
177Řekl] Dzekl rkp., špatně doplněná majuskule,v lat. předchází In finem. Psalmus David
178v učení svém] in studiis suis lat.
179stúpili] <s>stúpili Vintr 1986
 
logo ÚJČ Copyright © 2006–2024, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2024, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2024, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 17 lety, 8 měsíci a 10 dny; verze dat: 1.1.25
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Strategie AV21
Web je podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projektem č. LM2023062
(LINDAT/CLARIAH-CZ).