Maiestas Carolina, rukopis C

Knihovna Národního muzea (Praha, Česko), sign. V C 9, 187r–199r. Editor Jamborová, Martina (Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.). Ediční poznámka

Práce používá také data a nástroje, které poskytuje Vokabulář webový (https://vokabular.ujc.cas.cz/) v rámci výzkumné infrastruktury LINDAT/CLARIAH-CZ (https://lindat.cz) podporované Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy České republiky (projekt č. LM2018101).

Elektronická edice vznikla s podporou dlouhodobého koncepčního rozvoje Ústavu pro jazyk český AV ČR, v. v. i., RVO: 68378092

[Generovaný obsah]

přikazujem, aby čteno bylo na každé léto v Praze na hradě v suché dny obci.

Ustavenie o úředníciech královských

V duostojenství většiem a v úřadech větších bývá většie nesnáz, protož slušie s rozmyslem a s dobrú pamětí každému úředníky ustaviti, nežli by bez rozmysla ustavě v tesknost a v škodu přijda i hledal k tomu pomoci nebo prosil. A protož s dobrým rozmyslem přikazujem a ustavujem, aby najvyšší komorník, najvyšší sudí a najvyšší písař zemský, kteříž mají od krále usazeni býti, i jiní menší úředníci, komorníci, súdcie a písařové, ješto od těch tří najvyšších úředníkóv posazeni bývají ve všech krajích královstvie našeho českého, aby nikdy ižádný nebyl k úřadu potvrzen do života ani do kterého určeného času, než aby jej král mohl proměniti, když by se králi nehodil.

Pakli by [byl]text doplněný editorem kto tak svévolný a smělý, že by kdy který úřad z těch tří úřadóv vyprosil na králi nebo trhem nebo zástavú obdržal přes tuto zápověd k věčnosti neb pod léta, tehdy to vyprošenie neb kúpenie nemá žádné moci mieti aniž moci bude krále upomínati z toho žádnými listy ani žádným slibem.

A též ustavujem všem úředníkóm těch tří úřadóv v kraji plzenském, ač jsú nepoddáni v žádnú porobu, než v sobě jsú vysazeni. Také úplně přikazujem v kraji vratislavském a v markrabství budišínském. A proč bychom toho ustavenie

 
logo ÚJČ Copyright © 2006–2024, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2024, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2024, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 17 lety, 8 měsíci a 11 dny; verze dat: 1.1.25
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Strategie AV21
Web je podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projektem č. LM2023062
(LINDAT/CLARIAH-CZ).