Maiestas Carolina, rukopis C

Knihovna Národního muzea (Praha, Česko), sign. V C 9, 187r–199r. Editor Jamborová, Martina (Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.). Ediční poznámka

Práce používá také data a nástroje, které poskytuje Vokabulář webový (https://vokabular.ujc.cas.cz/) v rámci výzkumné infrastruktury LINDAT/CLARIAH-CZ (https://lindat.cz) podporované Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy České republiky (projekt č. LM2018101).

Elektronická edice vznikla s podporou dlouhodobého koncepčního rozvoje Ústavu pro jazyk český AV ČR, v. v. i., RVO: 68378092

[Generovaný obsah]

žádné dědiny {ha ha páni}marginální přípisek mladší rukou na hrady neb na tvrze na králi neprosil ani směl prositi a zvlášť na dědiny neb na města, kterýžto jsú vysazeny na mezech královstvie českého, než aby ta města, hrady i což příslušie byli v poslušenství našem a králóv českých budúcích, jakož jsú od stara dávna byli. A také ustavujem, aby žádný král po nás budúcí těch, ktož by chtěli prositi neb prosili, nikdy v tom neuslyšal aniž komu přivolil pod ztracením svého duostojenstvie a pod přísahú, kteréž sám pán buoh mstí. A ktož by toho prosil, aby nad ním buoh duchovně pomstil a toho, což by uprosil, aby byl odsúzen.

A jiná kniežata, páni šlechtici, vladyky, měšťané i všecka obec našeho českého královstvie mají naň rukú oděnú vstáti a jeho sbožie zebrati a jej viery a cti zbaviti a odsúditi, jakožto zrádce a dráče obecného dobrého a našeho královstvie českého.

Obnovenie přísahy královské

Také má král český přisieci a přísahu učiniti, totiš obnoviti, že nikdy pro žádnú věc na mezech královstvie českého nedopustí umenšenie v žádném kraji, leč buď od meze královy komory, leč buď od meze jiných kniežat neb šlechticóv, vladyk neb měst nebo jiných kterýchž kolivěk osob, ješto k české zemi slušejí, a zvláště duostojenstvie a svobody královské aby bránil, práv a hradóv i všie obce české, jakož v prvniem našem ustavení jest popsáno.

A to dvojie ustavenie

 
logo ÚJČ Copyright © 2006–2024, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2024, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2024, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 17 lety, 8 měsíci a 11 dny; verze dat: 1.1.25
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Strategie AV21
Web je podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projektem č. LM2023062
(LINDAT/CLARIAH-CZ).