Maiestas Carolina, rukopis C

Knihovna Národního muzea (Praha, Česko), sign. V C 9, 187r–199r. Editor Jamborová, Martina (Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.). Ediční poznámka

Práce používá také data a nástroje, které poskytuje Vokabulář webový (https://vokabular.ujc.cas.cz/) v rámci výzkumné infrastruktury LINDAT/CLARIAH-CZ (https://lindat.cz) podporované Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy České republiky (projekt č. LM2018101).

Elektronická edice vznikla s podporou dlouhodobého koncepčního rozvoje Ústavu pro jazyk český AV ČR, v. v. i., RVO: 68378092

[Generovaný obsah]

naučen k tomu úřadu dobře [se]text doplněný editorem hodil a byl poznán v dobrých činech k spravedlnosti.

Ustavenie o súdu spravedlivém

Aby v našem českém království súd spravedlivý všudy byl nikdy od cesty spravedlivé nepoblúdil žádným omylem, ustavujem, aby páni šlechtici ze všech krajóv podlé obyčeje usazovali k úřadu tři úředníky většie a jiné vladyky a zemany téhož počtu, jakož v uobyčeji menších úředníkóv aby požívali, ale aby nikdy z těch třie úředníkóv nebyla dva bratry usazena k úřadu.

Ustavenie, aby psanci úřadóv nedrželi ani úředníci byli

Ktož sedie na úřadu jiné súdiece, mají čest a dobré obyčeje do sebe mieti, aby jiné ve cti súdili, nemajíce poškvrny na sobě. A protož chcemy tomu a přikazujem, aby žádný psanec nikdy nebyl přijat v žádný úřad ani v konšelstvo, ješto slušie k súdu, aby lidi súdili. {Lichevník nemá býti na úřadu}marginální přípisek mladší rukou A také žádný lichevník zjevný a poznalý aby nebyl usazen na úřad, ješto slušie k súdu.

O přísaze úředničie ustavenie

Málo by platno bylo práva ustavovati, když by ti, ješto jim úřad poručen, věrně a s rozumem nesúdili beze lsti a bez omyly v spravedlnosti, aby žádná chytrost při nich nebyla. Ustavujem a přikazujem, aby každý úředník, když bude zvolen a vstaven na kterýžkoli úřad v našem českém království, jenž by měl sedati na súdě, aby přísahu učinil, na božiem čtení polože dva prsty přede vší obcí toho kraje, kdež by měl súditi, že má králově milosti i každému spravedlnosti činiti v svém súzení. A toho

 
logo ÚJČ Copyright © 2006–2024, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2024, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2024, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 17 lety, 8 měsíci a 11 dny; verze dat: 1.1.25
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Strategie AV21
Web je podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projektem č. LM2023062
(LINDAT/CLARIAH-CZ).