Albrant, mistr: [Koňské lékařství, KNM IV H 28]

Knihovna Národního muzea (Praha, Česko), sign. IV H 28, 319r–324v. Editor Černá, Alena M. Ediční poznámka

Edice vznikla v rámci řešení projektu GA ČR č. P406/10/1140 Výzkum historické češtiny (na základě nových materiálových bází).

[Generovaný obsah]

a tiem se zhojí. Pakli to nepomóž, ale pusť jemu krev ze všie nohy. Pakli to nepomóž jeho, viem, že pomóž, ale přivěž kóň na prúd, ješto z vysoka odněkad padá, jakožto z mlynářských stavóv, a to jemu vytepe všichny trudy z nóh, ale nechaj celý den státi.

Který kóň má lokty

Tomu tři léskú suchú a čiň to často, tiem mu pomóžeš a bude zdráv.

Který kóň má oteklé hrdlo, že proto jest to

Vezmi dvě nebo tři vajce syrové a směs je s octem a učiň prach z toho tak mnoho jako palec, pak povrha kóň, učiň proštěp a navěž naň kúdele a obvěž koňovi hrdlo, až se jemu nežity propadnú, a potom vlož to koni v hrdlo spolu, tiem jemu pomóžeš.

Který kóň sčavku má

Vezmi lot bobku a čieši vína nebo piva a zhřěj, ať jest vlažno, vlíž koňovi v hrdlo, učině skrze bielú rúchu.

Kterému koni jsú rúpi

Přivěž jej k silnému kólu neb k věřěji, ať se nemóž utrhnúti, tehdy dvě lopatce učiň z šindela, pak ten kóň kaž bíti dobře po břiše, a tak je umoříš.

Kterému pokazie se rty

Vezmi střiedu z tvrdého chleba, k tomu soli tolikéž, navěžiž přes noc. A druhý den vezmi špangrýna, totiž galštajnu, a hlíny nežžené a uvěžiž jemu a nechajž do třetieho dne.

Který kóň má haghuf, to jest když se vlasy nad kopytem drastie

K tomu vezmi čisté kadidlo a rožži to na dva prsty v šíři a ztluciž to v horkéj medenici a vlož jemu za horka, po třech dnech sejmi a učiň otruby a soli rovně a lítného octa, směsiž to v hromadu a tři mu často, tudy bude zdráv.

Který kóň se má přístih na sobě

Vezmi otrubóv pšeničných a vař je v octě a v sádle a přičiň jemu peciny, nemaž ale, tak jemu vstav tu nohu v ty otruby a obiň jemu tlustě okolo žíly, tak jej zhojíš.

Který kóň sobě plece vyrazí

Vezmi nožík

 
logo ÚJČCopyright © 2006–2022, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2022, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2022, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 16 lety a 24 dny; verze dat: 1.1.21
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovyStrategie AV21
Web byl podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projekty č. LM2018101
(LINDAT/CLARIAH-CZ) a LM2015081 (RIDICS).