Albrant, mistr: [Koňské lékařství, KNM IV H 28]

Knihovna Národního muzea (Praha, Česko), sign. IV H 28, 319r–324v. Editor Černá, Alena M. Ediční poznámka

Edice vznikla v rámci řešení projektu GA ČR č. P406/10/1140 Výzkum historické češtiny (na základě nových materiálových bází).

[Generovaný obsah]

včiniž jej v proščepec, zbodiž jemu to plece dobře, ažť z něho dobře krev pójde, natřiž jemu z tú krví a z solí dobře plece a potom pomaž jemu starým sádlem, nedajž jemu se lzáti.

Který kóň dýchavici

Vezmi úhoř živý, pustiž koni v hrdlo a oděj jej, ať jest dobře v teple, a tak jej zhojíš, než takéť umírá, než musíš se toho vážiti.

Který kóň má bělmo na oce a chceš jemu sehnati

Vezmi bielý zázvor a soli málo a kuřěcé lajno bielé a bielek vaječný, směsiž to v hromadu. Vezmiž březové dřěvo a provrtaj, vlíž to vše v to dřevo, spaliž je, ať bude jako uhel, potom sejma tu hlavní, vyjmiž to, ješto byl vlil v to dřevo, učiniž prach, spiž ten koňovi v oko tak dlúho, doniž mu to bělmo nesejde. Aneb vezmi to kořenie, ješto slove světlík, dávajž to kořenie koňovi jiesti v ovse, od tohoť bělma zbude.

Který kóň sobě plece vyrazí

Kaž jej vésti na řeku a kaž na něm jezditi po řěce tak dlúho, ažť by dobře utál, vyjeda z řěky, kaž na něm klusati, ažť se dobře zhřeje, vediž jej [k]text doplněný editorem kováři a kaž jemu krev z prsí púščeti a tú krví kaž jemu dobře prsi zmazati a nechaj ho tak státi až do třetieho dne a tiem jemu zpomóžeš.

Který kóň má žlázy přischlé

Vezmiž mravišče všichno i s mravenci, vložiž to všecko v kadečku, nalíž na to vody mnoho, daj ji tak píti tomu koni po tři dni. A v té chvíli jiného jemu píti nedávaj a měj jej v teple, a budeť zdráv etc.cizojazyčný text

 
logo ÚJČCopyright © 2006–2022, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2022, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2022, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 16 lety a 24 dny; verze dat: 1.1.21
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovyStrategie AV21
Web byl podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projekty č. LM2018101
(LINDAT/CLARIAH-CZ) a LM2015081 (RIDICS).