Albrant, mistr: [Koňské lékařství, KNM IV H 28]

Knihovna Národního muzea (Praha, Česko), sign. IV H 28, 319r–324v. Editor Černá, Alena M. Ediční poznámka

Edice vznikla v rámci řešení projektu GA ČR č. P406/10/1140 Výzkum historické češtiny (na základě nových materiálových bází).

[Generovaný obsah]

tomu koni hnój pójde, vyčistiž ten hnój z rány, jakož se noha rozedřela neb rosedla, navěžiž psé lajno bielé.

Kterému koni schne kopyto

Vezmi jarý med a jelení lój a z volového hnátu mozk. A to spolu vše rozvař a maž jemu dobřě v teple, nedotýkaje se vlasu.

Kterému by koni otekla noha

Vezmi planý kmín a pšenici a jarý med, zetra dobře to spolu, učiniž varmuži, mažiž jemu nohy v teple tiem.

Který kóň jest ostaružný a línati nemóž

Tehdy jej upotě velmi dobře, zatniž jemu krvavnici, potom jej tú krví zmaž a nechť uschne, potom jej po té krvi zciď, a takť bude línati.

Chceš li koni srst změniti

Tehda vezmi ječmenné těsto a síru, vařiž to dobře spolu, potom pak uvěž jemu nohy velmi dobře horce tiem, až se srst promění, vezma krtici, vložiž ji u vodu za tři dni, myjž pak kóň tú vodú.

Který kóň má kurděj

Vezmi stred a česnek, ztluciš to spolu a to obvaž, naložiž na to, zceléť ve třech dnech.

Který kóň má žlázy

Vezmi bielkóv vaječných, cožť se zdá, směsiž z kadidlem a nalij jemu v hrdlo a polož jemu kruch v hrdlo a druhej [na]text doplněný editorem prsi. A ten kruch jest kopřivný.

Který kóň jest voshřivý

Vezmi puol libry oleje a vař jej v pánvi. A vezmi k tomu bedrník a rtutu, přičiniž k tomu, nechajť ustydne, nalíž pak koňovi v chřiepie, budeť nezdráv do toho dne a potom zdráv, neboť umře v polu letí.

Který kóň jest chrástavý

Vezmi síru a peregrin a staré sádlo, k tomu volový jazyk a člověčé lajno, směs to spolu a vař, pak chrásty setři na slunci.

Který kóň má sadmo na chřbetě

Tehda sežži podešvy a k tomu sviní kost a štičí čelist, učiniž prach, naspiž jemu na sadmo, bude liť náhlo

 
logo ÚJČCopyright © 2006–2022, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2022, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2022, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 16 lety a 24 dny; verze dat: 1.1.21
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovyStrategie AV21
Web byl podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projekty č. LM2018101
(LINDAT/CLARIAH-CZ) a LM2015081 (RIDICS).