Albrant, mistr: [Koňské lékařství, KNM IV H 28]

Knihovna Národního muzea (Praha, Česko), sign. IV H 28, 319r–324v. Editor Černá, Alena M. Ediční poznámka

Edice vznikla v rámci řešení projektu GA ČR č. P406/10/1140 Výzkum historické češtiny (na základě nových materiálových bází).

[Generovaný obsah]

kam jeti, ale učiň komórku v sedle, jakož jest sadmo široko, pak oblec bělpuchem pod tiemť, velmi celé.

Kterému koni žíla pod břichem otieká

K tomu vezmi semenec a psí krev, směsiž a ztluc spolu, mažiž jej, a budeť zdráv.

Kterému se koni pokazí zraky

Vezmi střédu od tvrdého chleba a k tomu soli tolikéž a navěž jemu přes noc a druhý den vezmi peregrin a hlínu nežženú, navěžiž jemu na oko a nechaj do třetieho dne.

Který kóň má zájem

K tomu vezmi dobře vařené jáhly s horkým sádlem, podkovu odejma, navěžiž jemu na nohy přes noc a nazajitře móžeš jeti na něm.

Který by byl zastřelen a šípa dobyti nemohl

Vezmi rtutu, ztluciž mu na ránu, vytáhneť přes noc šíp.

Který vodu zadrží a nebo v něm se staví

Tehda vezmi atramét, ztluciž jej na prach, k tomu přičiň kus sádla vstrč jemu v řit, a tak bude scáti.

Který má špáty

Tomu koni kóži na kříž prořež a navěž na to za tři dni, a tiem bude zdráv.

Který má múchy

Tomu prožži to miesto znenáhla horkým železem a potom nalož soli s režným chlebem přes den a přes noc, a když sejmeš, natři jemu peregrina, ať hustě bude.

Který kóň má próboj z nohy

Tu jej prořež horkým železem a ihned měj horký chléb, nalož na to, nechajž za tři dni. A potom vezmi staré sádlo a listie jedlové, ztluc a na ránu nalož.

Který kóň má dýchavici

Tomu vezmi horce, puol čéši vína a soli čtvrtú čést, pak to zvař u víně, nalíž koni v hrdlo po tři dni, bude zdráv.

Který kóň se ochvátí

Sejma uzdu s něho, provlečiž skrze lajno člověčé horké a vzděj uzdu jemu na hlavu zase a zadus jemu chřiepie, až bude prskati,

 
logo ÚJČCopyright © 2006–2022, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2022, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2022, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 16 lety a 24 dny; verze dat: 1.1.21
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovyStrategie AV21
Web byl podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projekty č. LM2018101
(LINDAT/CLARIAH-CZ) a LM2015081 (RIDICS).