Albrant, mistr: [Koňské lékařství, KNM IV H 28]

Knihovna Národního muzea (Praha, Česko), sign. IV H 28, 319r–324v. Editor Černá, Alena M. Ediční poznámka

Edice vznikla v rámci řešení projektu GA ČR č. P406/10/1140 Výzkum historické češtiny (na základě nových materiálových bází).

[Generovaný obsah]

[322r]číslo strany rukopisukam jeti, ale učiň komórku v sedle, jakož jest sadmo široko, pak oblec bělpuchem[ah]bělpuchem] biepuchem pod tiemť, velmi celé.

Kterému[ai]Kterému] Teremu[32]vynecháno místo na iniciálu koni žíla pod břichem otieká

K tomu vezmi semenec a psí krev, směsiž a ztluc spolu, mažiž jej, a budeť zdráv.

Kterému[aj]Kterému] Teremu[33]vynecháno místo na iniciálu se koni pokazí zraky[34]má být „rty“

Vezmi střédu[ak]střédu] ſtredu od tvrdého chleba a[35]„a“ je dopsáno nad řádkem k tomu soli tolikéž a navěž jemu přes noc a druhý den vezmi peregrin a hlínu nežženú, navěžiž jemu na oko[36]předložkové spojení „na oko“ se ve variatních rukopisech nevyskytuje a nechaj do třetieho dne.

Který[al]Který] Terẏ[37]vynecháno místo na iniciálu kóň má zájem

K tomu vezmi dobře[am]dobře] dobre vařené jáhly s horkým sádlem, podkovu odejma, navěžiž jemu na nohy přes noc a nazajitře móžeš jeti na něm.

Který[an]Který] Terẏ[38]vynecháno místo na iniciálu by byl zastřelen a šípa dobyti nemohl

Vezmi rtutu, ztluciž mu na ránu, vytáhneť přes noc šíp.

Který[ao]Který] Terẏ[39]vynecháno místo na iniciálu vodu zadrží a nebo v něm se staví

Tehda vezmi atramét, ztluciž jej [322v]číslo strany rukopisuna prach, k tomu přičiň kus sádla vstrč jemu v řit, a tak bude scáti.

Který[ap]Který] Terẏ[40]vynecháno místo na iniciálu má špáty[41]nádor na kloubu nohy koně

Tomu koni kóži na kříž prořež a navěž na to za tři dni, a tiem bude zdráv.

Který[aq]Který] Terẏ[42]vynecháno místo na iniciálu má múchy

Tomu prožži to miesto znenáhla horkým železem a potom nalož soli s režným chlebem přes den a přes noc, a když[43]v rukopise zapsáno „kdÿs“ sejmeš, natři jemu peregrina, ať hustě bude.

Který[ar]Který] Terẏ[44]vynecháno místo na iniciálu kóň má próboj z nohy

Tu jej prořež[45]v rukopise zapsáno „prořes“ horkým železem a ihned měj horký chléb, nalož na to, nechajž za tři dni. A potom vezmi staré sádlo a listie jedlové, ztluc a na ránu nalož.

Který[as]Který] Terẏ[46]vynecháno místo na iniciálu kóň má dýchavici

Tomu vezmi horce, puol čéši vína a soli čtvrtú čést, pak to zvař u víně, nalíž koni v hrdlo po tři dni, bude zdráv.

Který[at]Který] Terẏ[47]vynecháno místo na iniciálu kóň se ochvátí

Sejma uzdu s něho, provlečiž skrze lajno člověčé horké[au]horké] horke horke a vzděj uzdu jemu na hlavu zase a zadus jemu chřiepie, až bude prskati,

X
ahbělpuchem] biepuchem
aiKterému] Teremu
ajKterému] Teremu
akstřédu] ſtredu
alKterý] Terẏ
amdobře] dobre
anKterý] Terẏ
aoKterý] Terẏ
apKterý] Terẏ
aqKterý] Terẏ
arKterý] Terẏ
asKterý] Terẏ
atKterý] Terẏ
auhorké] horke horke
32vynecháno místo na iniciálu
33vynecháno místo na iniciálu
34má být „rty“
35„a“ je dopsáno nad řádkem
36předložkové spojení „na oko“ se ve variatních rukopisech nevyskytuje
37vynecháno místo na iniciálu
38vynecháno místo na iniciálu
39vynecháno místo na iniciálu
40vynecháno místo na iniciálu
41nádor na kloubu nohy koně
42vynecháno místo na iniciálu
43v rukopise zapsáno „kdÿs“
44vynecháno místo na iniciálu
45v rukopise zapsáno „prořes“
46vynecháno místo na iniciálu
47vynecháno místo na iniciálu
 
logo ÚJČCopyright © 2006–2022, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2022, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2022, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 15 lety, 10 měsíci a 19 dny; verze dat: 1.1.21
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovyStrategie AV21
Web byl podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projekty č. LM2018101
(LINDAT/CLARIAH-CZ) a LM2015081 (RIDICS).