Albrant, mistr: [Koňské lékařství, KNM IV H 28]

Knihovna Národního muzea (Praha, Česko), sign. IV H 28, 319r–324v. Editor Černá, Alena M. Ediční poznámka

Edice vznikla v rámci řešení projektu GA ČR č. P406/10/1140 Výzkum historické češtiny (na základě nových materiálových bází).

[Generovaný obsah]

[319r]číslo strany rukopisu[1]Inkoust na této stránce je rozpitý, stránka je zašpiněná a písmo málo čitelné

{Koně hojiti}marginální přípisek mladší rukou Kto chce koňské lékarstvie uměti, ten čti tyto kniežky. A ty jest složil Albrecht, césařóv Bedřichóv kovář, urozením z Napulie, a mistr Štěpán, praský magistrát, pokusil jest toho všeho učenie na mnohých koních, jenž jemu césař bieše poručil.[2]Nadpis je zapsán červeným inkoustem.

Který kóň má nemocnú hlavu od rozličného úrazu aneb od nemoci

Vezmi ředkev suchú a citváru, rovně uměře, a učiň z toho prach s vínem vlíž to koňovi v hrdlo a zadrž jemu chřiepie, až bude prskati. A čiň to často, až jemu hnój pojde[a]pojde] podge z chřiepí, potom bude zdráv.

Oči[b]Oči] cÿ[3]vynecháno místo pro iniciálu, která je naznačena malým písmenem když bolíta kterého koně

Učiň prach z žabiech korýtek[4]špatně čitelný text a čiň je na ohni a sejmi z nich svrchní a dolejní kóži, pak vezmi prostřední, ať jest bielá, potom vezmi bielý zázvor, [319v]číslo strany rukopisu[galmej]text doplněný editorem[5]doplněno podle rkp. NK XI C, to jest hlína a prodávajíť ji v krámiech. A sezžiž to na uhlí a vezmi galštajn[6]ve slově přepisováno, tu trojí věc sčiň v hromadu a učiň prach, sypiž jemu v oči.

[c]] a[7]vynecháno místo pro iniciálu, která je naznačena malým písmenem li kóň prchněly

Tehda myj jemu nohy kalkusem a močem, až právě ty krásty spadnú, pak vezmi staré sádlo a rtut a síru, směsiž to v hromadu, mažiž tiem často, a budeť[d]budeť] bud zdráv.

Který[e]Který] Tterẏ[8]vynecháno místo pro iniciálu, která je naznačena malým písmenem kóň má črvy v žaludku nebli v břiše

Vezmi ocet a vaječné skořipiny, ztluciž to a vezmi rez od železa[f]železa] zeleze a pražený peř, směs to v hromadu, zhřěj, ať jest vlažno, vlíž koňovi v hrdlo, aneb vezmi řebříček a shřěj u ohně, a když bude hodně vlažno, vlij jemu vhrdlo.

Jsú[g]Jsú] ſu[9]vynecháno místo pro iniciálu, která je naznačena malým písmenem li kterému koni krtice mezi koží a masem

Tehdy vezmi koňský hnát, sezžiž jej na prach, a špangrýn[h]špangrýn] ſpatruw k tomu, pak prožha kóži na tom miestě, kdež krtice jsú, nasypiž toho prachu.

X
apojde] podge
bOči] cÿ
c] a
dbudeť] bud
eKterý] Tterẏ
fželeza] zeleze
gJsú] ſu
hšpangrýn] ſpatruw
1Inkoust na této stránce je rozpitý, stránka je zašpiněná a písmo málo čitelné
2Nadpis je zapsán červeným inkoustem.
3vynecháno místo pro iniciálu, která je naznačena malým písmenem
4špatně čitelný text
5doplněno podle rkp. NK XI C
6ve slově přepisováno
7vynecháno místo pro iniciálu, která je naznačena malým písmenem
8vynecháno místo pro iniciálu, která je naznačena malým písmenem
9vynecháno místo pro iniciálu, která je naznačena malým písmenem
 
logo ÚJČCopyright © 2006–2022, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2022, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2022, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 15 lety, 8 měsíci a 28 dny; verze dat: 1.1.21
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovyStrategie AV21
Web byl podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projekty č. LM2018101
(LINDAT/CLARIAH-CZ) a LM2015081 (RIDICS).