Černý, Jan: Spis o nemocech morních, kterak se mají lidé chovati před tím i po tom času

Litomyšl: Olivetský z Olivetu, Pavel, 1506. Knihovna Národního muzea (Praha, Česko), sign. 28 G 54, A1r–H2r. Editor Černá, Alena M. Ediční poznámka

Edice vznikla v rámci řešení projektu GA ČR č. P406/10/1140 Výzkum historické češtiny (na základě nových materiálových bází).

Anebo fíky s květem muškátovým, také mandly s květem rútovým ráno jiesti zachovává. Jiní vaří hřebíčky, nátržník, třevdavu, dryák lesní u víně a vocta přilévají, v tom ráno topenice vomáčejíce jedie. Dryák někteří u víně ráno přes den pijí, puol čtvrtce berouce, a za šest hodin od jiedla po něm zdržují se. V létě musí jej studenými věcmi srdečnými temperovati, jako korálem červeným, sandalem, akštajnem, kafrem, nátržníkem, spolu smiesiti a tak dávati. A což se vo užívání dryáku píše, o to snažnú pilnost měj, aby byl pravý dryák výborný. Mnoho jest dryákuov samých jménem, ale pravého poskrovnu. Hrubost sedlská lékařství neobvyklá cibuli s uoctem za dryák chválí, též česnek, nad apatéku. Posilněnie apatečnie tato zachovávají srdce od jedovatosti mornieho povětřie: electuarium de gemmis, diamuscus dulcis diambra, leticie Galieni, manus Cristi, plati sandalizati, diamatis, triasandalorum, diamargaritoncizojazyčný text smiesiti a ráno požívati. Anebo stlúci na prach a na topeničce ráno přijímati, jakož svrchu položeno.

Já chválím lidem mladým, pěnokrevným, času letnieho najužitečnější věc býti pro zachovánie od kazu mornieho lektvaře ruožové s cukrem dělané a sluncem kvašené s skořicí, s květem a s hřebíčky i s zlatem smiešené ráno vždy požívati, užitkuov té lektvaře pro ukrácenie nepíši. Lidem letním času všelikého, ješto sú přirozenie studeného, také času zimnieho i mladým, té lektvaře s dryákem a s zlatem smiešené, ráno přijímati radím, velmi mocně srdce hájie od porušenie zlého povětřie. Zajisté toto v rozumu měj, že lékařstvie tato i jiná těm podobná tak prospievají, jakž kto jest od zlých vlhkostí svrchním lékařstvím vyčištěn. A tak, jsa čisté krve, stojí v slušném a skrovném chování, škodlivých věcí vystřiehaje se. I takovým lékařstvie nynie psána prospievají, ale lidem nečisté krve, obžerlivým malého jsou užitku.

 
logo ÚJČCopyright © 2006–2022, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2022, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2022, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 16 lety a 23 dny; verze dat: 1.1.21
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovyStrategie AV21
Web byl podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projekty č. LM2018101
(LINDAT/CLARIAH-CZ) a LM2015081 (RIDICS).