Černý, Jan: Spis o nemocech morních, kterak se mají lidé chovati před tím i po tom času

Litomyšl: Olivetský z Olivetu, Pavel, 1506. Knihovna Národního muzea (Praha, Česko), sign. 28 G 54, A1r–H2r. Editor Černá, Alena M. Ediční poznámka

Edice vznikla v rámci řešení projektu GA ČR č. P406/10/1140 Výzkum historické češtiny (na základě nových materiálových bází).

nakaženým sloužiece, s nimi obcují, pilně střež se, nebo jich, i osoba, i šaty, páchnú hlízovatým smradem a snadně […]text doplněný editorem[4]poškozená stránka nakažují.

Kromě domu […]text doplněný editorem[5]poškozená stránka mezi lidmi, takto se opatruj

Z domu mezi lidi vjieti chtěl, […]text doplněný editorem[6]poškozená stránka tehdy vezmi dryáku v usta málo a po ustech i okolo zubuov jazykem rozetři. Anebo akvamvitecizojazyčný text dobré, několiko krůpějí v malvazí přijieti. Též toto ráno požívati jest zdravitedlné dobré: vzieti květu borákového suchého, květu muškátového, ruože pozemé poupat, sandalu červeného, šafránu několik pérek, kafru jako dvě zrně semenečné. To zavázati a do vína dobrého vložiti. Potom zlaté pléšky rozpalovati a v tom víně je hasiti, jest srdečné posilněnie i jeho podstatných duchóv, bráně od nakažení všelikého jedu mornieho i jiného, benátského neb vlaského. I ráno vzieti topeničku bielého chleba, vomočiti ji v tom víně a tímto prachem posýpaje i sniesti: vezmi dřevo aloes, kubeb, kardamomum, každého lot, skořice, galganu, zázvoru, citváru, každého puol lotu, hřebíčkuov, květu muškátového, húbky jelení, dryáku lesnieho, každého čtvrtci, hadového kořenie, nátržníku, třevdavy, podražce obojieho, jelenieho srdce kuostky anebo jednorožcové kosti, každého puol čtvrtce, zlata čistého pět tabulek, cukru čistého bielého deset lotóv, z těch ze všech věcí prach udělati a užívati jeho na topeničce naučením svrchu položeným, zachovává člověka v jeho zdraví, srdce mocně bráně od nakaženie mornieho. Byl-li by kto nakažen s hlízami aneb s pryskýři, tehdy všeliké posilněnie silně od srdce odhánie a posilňuje velmi. Pilulek pestilencialescizojazyčný text časem svým požívati nezapomínaj, a někdy jich muožeš puol čtvrtce anebo jednu čtvrtci přijieti, aby se jimi obměkčil, pro vlhkosti vnově zplozené, neb snadně porušily by se od nakažení. Toho času rozličného lékařstvie užívanie bývá. Někteří rútu s vořechy vlaskými, aby se nenakazili jedovatým povětřiem, jedie. Anebo

 
logo ÚJČCopyright © 2006–2022, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2022, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2022, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 16 lety a 19 dny; verze dat: 1.1.21
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovyStrategie AV21
Web byl podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projekty č. LM2018101
(LINDAT/CLARIAH-CZ) a LM2015081 (RIDICS).