Černý, Jan: Spis o nemocech morních, kterak se mají lidé chovati před tím i po tom času

Litomyšl: Olivetský z Olivetu, Pavel, 1506. Knihovna Národního muzea (Praha, Česko), sign. 28 G 54, A1r–H2r. Editor Černá, Alena M. Ediční poznámka

Edice vznikla v rámci řešení projektu GA ČR č. P406/10/1140 Výzkum historické češtiny (na základě nových materiálových bází).

bydlíš, ať jest od krchovuov vzdálen, od kutlofuov, masných krámuov, smradařuov, kožešníkuov, mydlářuov, ješto posvěty smrduté propúštějí, od smradu rybničieho, lnuov, konopie, příkopních vod, pomyjí, zelnieho i tun zelních, hnojuov, zvláště svinských, maštalí, stáje i všelikých mrch, psuov umrlých i živých, koček, krav zmrlých a těm věcem podobné.

Povětřie svého příbytku tiemto všelikého času mornieho muožeš opravovati: vařiti v uoctě pelyněk a ruoži, tím kropiti. Anebo vzíti vocet s ruožovú vodou smiešený, v tom květ muškátový vařiti a pokoj pokropiti. Opět vzieti vína vonného jako muškatele anebo malvazí a přiliti k němu vody rojovníkové a ruožové, tím polévati. Vařiti kuory pomorančové v uoctě a kropiti, dobré jest, také vodou ruožovou s kafrem v horku. Též koriandr a hřebíčky anebo bobek, vařiti u víně s uoctem smiešeném, kropiti jest užitečné. V komoře těchto vonných bylin i do luože nastlati: pelyňku, rmenu vonného, ruože, rojovníku, nardusu zahradnieho, majorány, basiliky, kariofilátuov, réví vinného s listím zeleným, květu lipového, saturejí, dobrúmysl, mateří doušku. A těm věcem podobné a octem je skropiti muožeš. Také i časem obnovovati, staré vyvrha. Neb vuoně srdce i moci jeho posilňuje a krev čistí i duchy životné očerstvuje a všeho člověka k veselí zbuzuje. Pokoj čistě vymésti, vonných a čistých věcí naklásti, zakúřiti, najprvé otevra všecka vokna i dveře, pelynkem anebo jalovcem. Potom, když by to povětřie s tím dýmem vyšlo ven, zavra okna, vonnými věcmi muožeš kúřiti, chceš-li. Kadidlem, myrú, storacem, kalamitú anebo trociškami. A liptu muškátovú anebo galí i jiným složením apatečním, jakožto svíčkami k tomu strojnými. Také oheň v pokoji mieti z dřieví dobrého, dobré jest, neb jím povětřie šlechtí se. Hlukuov lidských kostelních, [v]text doplněný editorem lázniech, krčemních, rathúzních, hromadních, též mluvenie mievati s těmi, ješto,

 
logo ÚJČCopyright © 2006–2022, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2022, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2022, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 16 lety a 19 dny; verze dat: 1.1.21
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovyStrategie AV21
Web byl podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projekty č. LM2018101
(LINDAT/CLARIAH-CZ) a LM2015081 (RIDICS).