[Pasionál muzejní (Juhnův)]

Knihovna Národního muzea (Praha, Česko), sign. III D 44, s. 1–646. Editoři Svobodová, Andrea, Stluka, Martin. Ediční poznámka
<<<<<9596979899100101102103>>>>>
Skrýt ediční aparát Skrýt obsah

[Generovaný obsah]

[99]číslo strany rukopisua přěd ciesařoma za obyčěj mimo jiné státi musieše. A jediné proto v rytieřském[ia]rytieřském] rtierzſkem rúšě poctivě chodil, aby křesťany[ib]křesťany] krzieſtyany, ješto ciesařě mučiti kazovásta, bezpečnějie přistúpě u vieřě potvrdil. A když jednú ta dva svatá[362]nadepsáno jinou, soudobou rukou bratřencě, Marcelina a Marka[363]jinou, soudobou rukou nadepsáno a Zachařie (?), ciesařě, pro vieru křesťanskú[ic]křesťanskú] krzieſtyanſku stieti kázašta, přišedše k nima jich přietelé, chtiece je ot viery otvésti, zda by je tak živiti mohli. Mezi nimižto jich matka prostovlasa přiběhši, rúcho na sobě rozdřěvši, jima žalostivě prsi ukazujíc, plačíc, mluvieše a řkúc: Ó, přěmilí moji synové, obcházie mě neslýchaná žalost. Běda mně, nebožcě smutnéj. Aj toť trati svá syny milá, ó, novonalezená smrti. A toť mladí moji synové, dobrovolně na smrt jdúc, svú mladost tratí a našě stará starost hubená bezděky na světě živa ostati musí. A když jich matka, žalostivě plačíc mluvieše, pojide otec jich starý, ano jeho vlastnie sluhy pro starost vedú, popelem hlavu zprášiv i počě volati velikým hlasem a řka: Běda mně, nebožci starému! Kak sem v žalostnú hodinu přišel! Aj toť mi, má milá syna, na smrt jdeta a já žalostivý na to sem přišel, abych ot ní poslednie truchlé otpuščenie vzal. A již to, co sem byl k svému pochování připravil, to muši na mú milú synú pochovánie naložiti. Ó, má milá syny, vy jsta podpora mé starosti, má útěcha, mé utěšenie, proč tak smrt milujeta! Přistupte sěm, všickni staří, pomozte mně, nebožci starému, mú milú synú plakati, oslňta moji tru[100]číslo strany rukopisuchlé

X
iarytieřském] rtierzſkem
ibkřesťany] krzieſtyany
ickřesťanskú] krzieſtyanſku
362nadepsáno jinou, soudobou rukou
363jinou, soudobou rukou nadepsáno a Zachařie (?)
 
logo ÚJČCopyright © 2006–2023, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2023, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2023, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 16 lety, 2 měsíci a 26 dny; verze dat: 1.1.22
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovyStrategie AV21
Web byl podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projekty č. LM2018101
(LINDAT/CLARIAH-CZ) a LM2015081 (RIDICS).