[Pasionál muzejní (Juhnův)]

Knihovna Národního muzea (Praha, Česko), sign. III D 44, s. 1–646. Editoři Svobodová, Andrea, Stluka, Martin. Ediční poznámka
<<<<<584585586587588589590591592>>>>>
Skrýt ediční aparát Skrýt obsah

[Generovaný obsah]

[588]číslo strany rukopisujen do loktú. A když tak šed, mši slúžieše, kotúč ohňový nad jeho[atz]jeho] gyeho hlavú sě ukázal na znamenie, ež jako apoštolóm duch svatý v uohňovéj postavě svatému Martinu[aua]Martinu] martyn[1829]oprava naznačena Hankou seslán byl. A to také jeden[aub]jeden] gyeden mistr píše, když svatý Martin, jakžto jest obyčěj, rucě nahoru vzvedl, tehda jemu řízové[1830]podtrženo, Hankova excerpce rukávy na lokti opadly tak, ež jeho svatá hnáty naha ostasta. Tehda, ano všickni vidie, dva anděly z nebes sstúpivše drahým[auc]drahým] drahyn[1831]oprava naznačena Hankou pokrytím jeho světie rucě pokryšta.

Jeden[aud]Jeden] Gieden take čas zjěvil sě svatému Martinu diábel v královém rúšě, v zlatých nohaviciech, s velikú okrasú a s jasnú tváří. A když tak stojiec, na sě hlédajíc, mlčiesta, tehda diábel promluvi k svatému Martinu[aue]Martinu] martyn[1832]oprava naznačena Hankou a řka: Aj toť Martine, jsem tvój spasitel, jehožto ty následuješ, Jezus Kristus. Chtěl sem sě tobě prvé než jiným zjěviti. To svatý Martin uslyšav, počal sě stojě a mlčě diviti. K němužto diábel vecě: Proč méj řěči nevěříš? A vida, a já sem tvój spasitel Kristus. Tehda svatý Martin duchem svatým naučen, diáblovi vecě: Muoj spasitel Jezus Kristus ne tak jest chodil u pyšném rúšě ani v téj postavě, jako ty chodíš. Ale by mi sě ukázal muoj spasitel, ten by mi sě zjěvil u pokorném rúšě, jako je na světě chodil, a s jiezvami, jakžto jest pro všě hřiešné na kříži trpěl. A jakžto brzo svatý Martin vecě, tak diábel zmisal a po sobě veliký smrad ostavil.

Potom svatý Martin přěd mnohými[auf]mnohými] mnohym časy buožím zjěvením své skončenie přěvěděl a svéj některéj bratří čas své smrti zjěvil.

X
atzjeho] gyeho
auaMartinu] martyn
aubjeden] gyeden
aucdrahým] drahyn
audJeden] Gieden
aueMartinu] martyn
aufmnohými] mnohym
1829oprava naznačena Hankou
1830podtrženo, Hankova excerpce
1831oprava naznačena Hankou
1832oprava naznačena Hankou
 
logo ÚJČ Copyright © 2006–2024, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2024, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2024, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 17 lety, 7 měsíci a 29 dny; verze dat: 1.1.25
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Strategie AV21
Web je podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projektem č. LM2023062
(LINDAT/CLARIAH-CZ).