[Pasionál muzejní (Juhnův)]

Knihovna Národního muzea (Praha, Česko), sign. III D 44, s. 1–646. Editoři Svobodová, Andrea, Stluka, Martin. Ediční poznámka

[Generovaný obsah]

[568]číslo strany rukopisuto tak musí býti, tento čas na ny přěpušč ta pokušenie, ale rač pomáhati a silnú pokoru dáti! Jemuž hospodin vecě: Buď ustavičen, neb má milost vždy bude stráž všěch duší. To řek hospodin, na nebesa vstúpil.

A Eustachius domuov šed, to všecko svéj hospodyni rozpravil. Tehda po malých dnech veliký mor na jeho všěcky lidi udeři tak, ež jeho sluhy, brzcě sě roznemáhajíc, mřiechu a potom koni i vešken dobytek jemu zahynul. A mezi to jedni zlí lidé na jeho duom v noci udeřivše, vše sbožie jeho poplenili. A tak sbožie jeho všecko těch dní rozebráno i roztrháno. Tehda svatý Eustachius s svú paní a s svýma dieťatma[1743]podtrženo, Hankova excerpce, nevěda žív, co učině, pro veliký stud a hanbu vzdvih sě o pólnoci i bral sě do dalekých zemí do Ejipta. A zatiem ciesař i všěcka římská kniežata jeho dlúho ptavše, a nikdie nenalezše, velmi jeho žěléchu, ež byl rytieř vzácný a všemu ciesařovu dvoru vzchovalý. A když tak Eustachius s svú čeledí po cěstě jda k moři, vsědechu na jednu[1744]podtrženo Hankou, in margine různočtení „geden“ koráb[1745]podtrženo, Hankova excerpce i počěchu po moři plúti, na nu[1746]podtrženo, Hankova excerpce stranu moře přěpluvše, nemějiechu, čím od korába zaplatiti. Tehda mořský přievozník počě k němu řéci: Anebo zaplať, anebo svú paní mi v základě za nájem ostav! A když sě tomu velmi svatý Eustachius počě brániti, ponuce mořský přievozník svým pacholkóm, aby jeho u moře uvrhli. Tiem úmyslem chtě sobě jeho paní ostaviti, neb k niej diáblovým ponucením svěcskú milost jmějieše. To uzřěv svatý Eusta[569]číslo strany rukopisuchius

X
1743podtrženo, Hankova excerpce
1744podtrženo Hankou, in margine různočtení „geden“
1745podtrženo, Hankova excerpce
1746podtrženo, Hankova excerpce
 
logo ÚJČ Copyright © 2006–2024, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2024, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2024, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 17 lety a 8 měsíci; verze dat: 1.1.25
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Strategie AV21
Web je podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projektem č. LM2023062
(LINDAT/CLARIAH-CZ).