[Pasionál muzejní (Juhnův)]

Knihovna Národního muzea (Praha, Česko), sign. III D 44, s. 1–646. Editoři Svobodová, Andrea, Stluka, Martin. Ediční poznámka
<<<<<490491492493494495496497498>>>>>
Skrýt ediční aparát Skrýt obsah

[Generovaný obsah]

je[494]číslo strany rukopisuho obraz modlebný. Potom inhed za tú řěčí onen novokřščený, svatého Matějě apoštola hospodář, kázav tú dvú čarodějníkú střieci a svatého Matúšě apoštola pozvati. Jenž přišed, buohu sě prvé pomodlil, toho královicě[1537]podtrženo, Hankova excerpce z mrtvých vzkřiesil. Proněžto té země král, jemužto jmě bylo Ejippus, jeho otec, po všěch vlastech okolních po posléch vzkázal a řka: Přiďte všickni, ktož chtie divnú věc viděti. Uzříte buoha, an v člověčí tváři divné věci činí. To lidé uslyšěvše, z dalekých vlastí s velikými dary jsú přijěli i přišli, nesúc drahé dary, někteří střiebro a někteří zlaté korony, chtiec svatému Matúšovi[1538]Matúšovi: mathuſſowi[1539] část „-thuſſowi“ zapsána mladší rukou na razuře jako buohu obětovati. Jimžto svatý Matěj vece[1540]původně zapsáno „we“, „cze“ dopsáno in margine mladší rukou: Ctní lidé, co činíte! Jáť buoh nejsem, ale pravého buoha sluha Jezukrista. To střiebro i zlato, ješto jste přinesli, na buoží duom obraťte. To oni uslyšěvše, ve třidcát dnech krásný kostel buohu na čest dospěli. V němžto kostele svatý Matěj třidcěti let buožie slovo kážě, všicku zemi ejipskú na vieru obrátil. A ten král Ejippus s svú královú i se všěmi lidmi svatý křest přijal. Jehožto dceru, mladú královnu, jiežto jmě bylo Epigenia, bohu posvětiv a ji nad dvěma set pannami starostú učiniv, u buožiej službě zavřěl i potvrdil.

Potom po těch časiech v krátkých dnech král Ejippus umřěv, buohu sě dostal. A po něm jeden, jemužto Hirkanus jmě bylo, králem učiněn. Jehožto srdce diábel změnil tak, ež počě duchovnú královnu Epigení, svého

X
1538Matúšovi: mathuſſowi
1537podtrženo, Hankova excerpce
1539 část „-thuſſowi“ zapsána mladší rukou na razuře
1540původně zapsáno „we“, „cze“ dopsáno in margine mladší rukou
 
logo ÚJČ Copyright © 2006–2024, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2024, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2024, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 17 lety, 8 měsíci a 2 dny; verze dat: 1.1.25
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Strategie AV21
Web je podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projektem č. LM2023062
(LINDAT/CLARIAH-CZ).