[Pasionál muzejní (Juhnův)]

Knihovna Národního muzea (Praha, Česko), sign. III D 44, s. 1–646. Editoři Svobodová, Andrea, Stluka, Martin. Ediční poznámka
<<<<<478479480481482483484485486>>>>>
Skrýt ediční aparát Skrýt obsah

[Generovaný obsah]

[482]číslo strany rukopisusě jiej svatý Adrian zjěviv, k niej promluvil a řka: Čas jest, má milá hospodyni, a již tomu buoh chce, aby ke mně na věčnú radost do nebes šla. To ona uslyšěvši, radoščěmi[1502]podtrženo, Hankova excerpce procítila a to viděnie všěm, ješto při niej biechu, pověděvši, od nich svaté odpuščenie vzemši, na tom miestě skončala a při těch svatých schována.

Svatý Gorgon a Doroteus[1503]zapsáno jinou, mladší rukou in margine

Svatá dva mučenníky, Gorgonius a Doroteus, byla na ciesařově Dioklecianově dvořě z prvních oba vzácná rytieřě. Potom pro křesťanskú vieru rytieřský stav vzdavše, zěvně sě v křesťanské vieřě provolajíc svelíčiechu[1504]podtrženo, Hankova excerpce. To ciesař uslyšav, velmi sobě zateskl, žělejě, jež tak vzácných rytieřóv na jeho dvořě u veliciej cti vschovalých, pro jich bludnú vieru jich zahubě, musí ožěleti. A když jich ciesař ani lahodnými slovy, ni přěhroznými mohl s pravé viery svésti, kázal jě ciesař opak za palcě věšějíc, z vysoka spúščěti a potom železnými udicěmi dráti a ocstem s solí smiešeným jich rány skropujíc, na železnéj lésě na uhlí jě péci a najposlé jě oběsiti a jich těla vlkóm a psóm, na údy rozberúc, rozřězati a rozmetati. Ale jakž bóh chtěl, křestěné jich údy sebravše, cně schovali. Po mnohých letiech tělo svatého Gorgonie do Říma jest přěneseno a potom od božieho narozenie sedm set a čtyřidcěti čtvrté léto biskup meck, vnuk krále franckého, jenž král slul Pipin, to svaté tělo do frančské země přěnesl a v klášteřě gorčěnském cně položil.

Povýšení svatého křížě[1505]zapsáno jinou, mladší rukou

X
1502podtrženo, Hankova excerpce
1503zapsáno jinou, mladší rukou in margine
1504podtrženo, Hankova excerpce
1505zapsáno jinou, mladší rukou
 
logo ÚJČCopyright © 2006–2023, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2023, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2023, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 16 lety, 6 měsíci a 25 dny; verze dat: 1.1.22
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovyStrategie AV21
Web byl podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projekty č. LM2018101
(LINDAT/CLARIAH-CZ) a LM2015081 (RIDICS).