[Pasionál muzejní (Juhnův)]

Knihovna Národního muzea (Praha, Česko), sign. III D 44, s. 1–646. Editoři Svobodová, Andrea, Stluka, Martin. Ediční poznámka

[Generovaný obsah]

[446]číslo strany rukopisuanděli se radovali, všickni se světí veselili, peklo se užaslo, diábli se zamútili, všeho světa lidé věčnú prositedlnici[1398]podtrženo, Hankova excerpce obdrželi. A nadto nade vše sám spasitel s oslavenú radostí ji i s tělem i s duší jako milý syn milú matku podlé své pravice v nebeskéj schráně nade vše kuory andělské povýšil. O tom také píše svatý Augustin, ež v tu hodinu, v nižto matka božie s svým milým synem a se vším nebeským sborem u veliciej světlosti v nebesa jdieše, s jedné strany anděli sobě opěváchu[1399]podtrženo, Hankova excerpce, diviece se, jež ji tak ochotně král všemohúcí s sobú v nebesa nese, a řkúce: Ó, která jest toto, ješto k nebesóm jde jakžto zuoře stkvúcie, krásná jakžto měsiec, jakžto slunce výborně zvolená a hrozná, jako hradové[1400]podtrženo, Hankova excerpce próčelé[1401]podtrženo, Hankova excerpce zřiezená? Jimžto druzí andělé vesele opěváchu[1402]podtrženo, Hankova excerpce, jim odpoviedajíc a řkúc: Totě ta překrásná mezi všěmi jeruzalémskými dcerami, jakož ste ji viděli plnú milosti a svatého milovánie.

S druhé strany apoštoli vidúce i slyšiece, ano anděli pod nebesa se vznášejíc, jiej na čest chváléc zpievají hlučně, po niej v nebesa patřiece, jejie milosti pochválichu a řkúce: Když tě s sebú, přepovýšená dievko, na světě přebývajíc jmějiechom, jakžto našeho milého Jezukrista vidúce, tobě se těšiechom, a již tě od nás pryč jdúce vidímy, po tobě smutni a jakžto sirotci ostanemy. V tom jediné utěšené obvlaženie jmajíc, jež tě vždy orudovnicí před hospodinem mieti budemy. Južť neslušie déle tobě v tom zlém světě přebývati, ale pomni na ny, ó, přemilostivá dievko, před tvým milým

X
1398podtrženo, Hankova excerpce
1399podtrženo, Hankova excerpce
1400podtrženo, Hankova excerpce
1401podtrženo, Hankova excerpce
1402podtrženo, Hankova excerpce
 
logo ÚJČCopyright © 2006–2023, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2023, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2023, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 16 lety, 6 měsíci a 16 dny; verze dat: 1.1.22
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovyStrategie AV21
Web byl podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projekty č. LM2018101
(LINDAT/CLARIAH-CZ) a LM2015081 (RIDICS).