[Pasionál muzejní (Juhnův)]

Knihovna Národního muzea (Praha, Česko), sign. III D 44, s. 1–646. Editoři Svobodová, Andrea, Stluka, Martin. Ediční poznámka
<<<<<393394395396397398399400401>>>>>
Skrýt ediční aparát Skrýt obsah

[Generovaný obsah]

[397]číslo strany rukopisupřikázaní častos cuzého sbožie žádal. Druhý diábel žalováše a řka: Jáť sem jěšitenstvie[1266]podtrženo, Hankova excerpce, jímžtos ty hřiechem rozličně hřěšil. Třetí diábel tak voláše: Já sem lež, jímžto hřiechem tys mnoho hřěšil. A tak všickni jiní hřieši[1267]hřieši: hrzieſſyu žalováchu. Proti tomu dobří skutci jeho omlúváchu. Jeden dobrý skutek řekl: Já sem poslušenstvie, jehožtos sě ty přídiržal a svých starost poslušen byl. Druhý dieše: Já sem kostelný pěvec[1268]podtrženo, Hankova excerpce a tys mnoho na hodinách i na jitřní bohu na čest zpieval. A tak jeho dobří skutci dobřě omlúváchu. Tehda svatý Petr apoštol, z jehožto kláštera ten duchovný byl, přědstúpi přěd hospodina i počě prositi a řka: Ó, přěmilostivý hospodine, rač sě smilovati nad tiemto hřiešným! Jemužto hospodin odpovědě: A zdali to nenie všěm svědomo, ež což sem řekl skrzě mého proroka Davida, ež se mnú nikte bydliti nebude, jen[1269]podtrženo, Hankova excerpce ten, jenžto ke mně vende bez poskvrňenie a jenžto pravedlnost[1270]podtrženo, Hankova excerpce plodí. A protož, kak tento muož spasen býti, an jest velmi poskvrňený a u pravedlnosti nebydlil. Tehda svatá Maří, matka božie, s svatým Petrem vstavše, počěsta zaň snažně prositi. Jichžto prosbu hospodin uslyšal, téj sě duši na svět k tělu vrátiti kázal. V tu hodinu svatý Petr klíčem hrozě, jenž v rucě diržieše, diábla zahnal. A ten duchovný sě na svět vrátiv, mnoho dobrého učinil a potom sě bohu dostal. Amen.

Svatý Štěpán papež[1271]zapsáno jinou, mladší rukou in margine

Svatý Ščepán papež, znamenitý boží mučenník, mnoho pohanských lidí božím slovem i příkladem na vieru obrátil

X
1267hřieši: hrzieſſyu
1266podtrženo, Hankova excerpce
1268podtrženo, Hankova excerpce
1269podtrženo, Hankova excerpce
1270podtrženo, Hankova excerpce
1271zapsáno jinou, mladší rukou in margine
 
logo ÚJČ Copyright © 2006–2023, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2023, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2023, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 17 lety, 7 měsíci a 6 dny; verze dat: 1.1.24
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Strategie AV21
Web je podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projektem č. LM2023062
(LINDAT/CLARIAH-CZ).