[Pasionál muzejní (Juhnův)]

Knihovna Národního muzea (Praha, Česko), sign. III D 44, s. 1–646. Editoři Svobodová, Andrea, Stluka, Martin. Ediční poznámka
<<<<<375376377378379380381382383>>>>>
Skrýt ediční aparát Skrýt obsah

[Generovaný obsah]

[379]číslo strany rukopisumeč ostré, mějieše rohy veliké s uobú stranú. Ta san v Rodani sě kryjíci, lodie s lidmi často utopováše a lidi jědieše. Tehda svatá Marta všěch lidí prosbú tam šedši, tu san v lesě, ana jednoho člověka jie, nalezši, na ni svacenú[1195]podtrženo, Hankova excerpce vodu lila a znamenie svatého křížě jiej[1196]původně zapsáno „gyemu“, opraveno přeškrtnutím a nadepsáním (autokorektura) učinila. A jakž sě to brzo stalo, tak inhed ta san, jakžto ovcě pitomě[1197]podtrženo, Hankova excerpce stála. Tehda svatá Marta svým pásem ju osidlala[1198]podtrženo, Hankova excerpce a lidie přiběhše, kopími a kameními ju zabili. Ta san v téj vlasti slovieše Taraskus, jemužto na pamět to město i dnes slóve Taroskon.

Potom tu svatá Marta s uotazem[1199]podtrženo, in margine Hankova různočtení „ſuotarzem“ svého mistra, svatého Maximina, a své sestry, svaté Mařie Mandalény, tu ostala, u modlitvách, u póstu almužnami rozličně bohu slúžila a krásný klášter na čest bohu a světiej králevně, duchovným pannám učinivši, s nimi u velikém utrpení bydlila, masa nejědla, vína nepila, sýra, vajec v obyčěji neměla, jedinú za den jědla. V tom jejie náboženství na každý den stokrát, na každú noc tolikežkrát klekala, bohu sě pokorně modléc. Jedněch časóv když mezi řěkú Rodanem a mezi městem Arumonem svatá Marta kázáše, jeden mladec s druhé strany Rodana jejie slova slyšěti žádajě, nemajě sě na čem přěvésti, rúcho s sebe svleka, přěs Rodan přěplúti chtě, i utonul. Jehožto tělo druhého dne nalezše, přěd svatú Martú, zdali by ráčila vzkřiesiti, položili. Tehda svatá Marta křížem na zemi padši, bohu sě pomodlila a řkúc: Všemohúcí bože Jezukriste, jenžtos mi mého bratrcě někda vzkřiesil, mój přědrahý hosti, vezři na těchto lidí, jížto tuto stojie věrú,

X
1195podtrženo, Hankova excerpce
1196původně zapsáno „gyemu“, opraveno přeškrtnutím a nadepsáním (autokorektura)
1197podtrženo, Hankova excerpce
1198podtrženo, Hankova excerpce
1199podtrženo, in margine Hankova různočtení „ſuotarzem“
 
logo ÚJČ Copyright © 2006–2024, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2024, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2024, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 17 lety, 8 měsíci a 10 dny; verze dat: 1.1.25
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Strategie AV21
Web je podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projektem č. LM2023062
(LINDAT/CLARIAH-CZ).