[Pasionál muzejní (Juhnův)]

Knihovna Národního muzea (Praha, Česko), sign. III D 44, s. 1–646. Editoři Svobodová, Andrea, Stluka, Martin. Ediční poznámka
<<<<<376377378379380381382383384>>>>>
Skrýt ediční aparát Skrýt obsah

[Generovaný obsah]

[380]číslo strany rukopisuvzkřěs tohoto mladečka. A v tu dobu vzemši ruku jeho, vzhuoru, an živ, jej vzvedla. A tu bohu chválu vzdavše ten mladec, křest svatý přijal. Eusebius, věcí dávný pamětník, píše, že žena, jížto Ježíš od sedmileté krvi uzdravil, jakžto sě v svatém čtení píše, jiejžto nemoci emoroida dějí. Ta jistá žena kázala sobě učiniti obraz všěmi činy k Ježíšovi podobný i tváří i krojem rúcha, ten obraz v svém sadu postavila a jej u velikéj pocty jměla. To býlé[1200]podtrženo, Hankova excerpce, ješto pod tiem obrazem v uokolí rostlo, ješto dřieve ižádné moci nemělo, jakž brzo toho obraza rúcha dorostlo, tak inhed tak veliké moci bylo, jakž mnohé nemocné uzdravovalo. O téj ženě píše svatý Ambrož, ježto byla svatá Marta. O tom obrazě píše svatý Jeroným, ež Julian ciesař, kacieř, ten obraz z té zahrady vzal a jiný tu svuoj obraz postavil a inhed ten obraz přišed hrom rozrazil na kusy.

Po těch časiech král nebeský světiej Martě rokem napřěd jejie skončenie jiej zěvil, toho všeho léta na niej veliká studená nemoc stála. V jednu dobu přěd tímdnem jejie skončenie, v nemoci trudně ležieci, andělské hlasy, any nesúc duši sestry jejie, svaté Mařie Magdalény, do nebes, zpievají, slyšala. A to slyšiec, takto řekla: Ó, přěmilá má sestro, budiž juž na věky živa s svým milým mistrem, s mým milým hostem, s Jezukristem. Tehda k sobě všěch panen pozvavši, k nim řekla: Mé milé dcery, radujte sě se mnú, jež juž andělščí kóři mé sestřičky duši nesú radostně u věčný přiebytek. A to řekši, své skončenie juž bliz vzvěděvši, sviecě rožiehati kázala a tak u sebe bedlivě seděti až do jejie skončenie.

X
1200podtrženo, Hankova excerpce
 
logo ÚJČ Copyright © 2006–2024, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2024, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2024, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 17 lety, 8 měsíci a 11 dny; verze dat: 1.1.25
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Strategie AV21
Web je podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projektem č. LM2023062
(LINDAT/CLARIAH-CZ).