[Pasionál muzejní (Juhnův)]

Knihovna Národního muzea (Praha, Česko), sign. III D 44, s. 1–646. Editoři Svobodová, Andrea, Stluka, Martin. Ediční poznámka
<<<<<205206207208209210211212213>>>>>
Skrýt ediční aparát Skrýt obsah

[Generovaný obsah]

ko[209]číslo strany rukopisuřením obklásti v ruov v nový, v němžto nikda žádný neležal, a tu kámen veliký na jeho[xu]jeho] gieho rov vložista.

Tu praví svatý Anzelm, ež tu matka buožie bieše a to vše svýma očima viděvši, s svatým Janem a s jinými pannami do města jide. Tu svatý Jan v apoštolský dóm uvede, a tu kvieléc i jěčiec, viece ležieci nežli sedieci, na syna zpomínajíc plakáše. Amen.

Tuto sě vypravuje od vzkřiešenie od našeho milého Jezu[599]in margine mladší rukou: Hod slavný Vzkříšení P. N. J. K

Vzkřiešenie našeho spasitele Jezukrista stalo sě jest třetí den po jeho umučení. Při jehožto svatém z mrtvých vstání jsú některé znamenité věci, jěžto slušie každému křesťanu věděti. Najprvé proč jest, jakž jest umřěl, inhed z mrtvých nevstal[600]původně zapsáno „ne-„, „-wſtal“ doplněno písařem B na margine, ale do třetieho dne v rově ležěti chtěl. To jest proto učinil, aby svrchovanějie, ež jest jestojsky[601]podtrženo, Hankova excerpce byl umřěl, dolíčil. O tom tak praví svatý Jeroným: Spasitel náš smrti sě podložil a tři dni v rově byv, všěcky, jež jest umřěl, ujistil silnú svého božstvie mocí, třetí den z mrtvých vstal.

Druhé slušie věděti, proč jest svého z mrtvých vstánie do dne súdného nečakal, aby se všěmi lidmi jako všemohúcí vuodcě z mrtvých vstal. To jest učinil najprvé pro svého svatého těla dóstojenstvie, neb jelikož jeho přědóstojné tělo s božstvím bylo sjednáno[xv]sjednáno] ſgiednano, neslušalo jemu v zemi ležiec hníti. Jakžto David prorok praví: Nedáš, hospodine, svatému svému, točíš oslavnému, tělu viděti shnilosti. A druhé proto, aby svaté viery svým vz[210]číslo strany rukopisukřiešením

X
xujeho] gieho
xvsjednáno] ſgiednano
599in margine mladší rukou: Hod slavný Vzkříšení P. N. J. K
600původně zapsáno „ne-„, „-wſtal“ doplněno písařem B na margine
601podtrženo, Hankova excerpce
 
logo ÚJČ Copyright © 2006–2023, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2023, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2023, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 17 lety, 7 měsíci a 6 dny; verze dat: 1.1.24
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Strategie AV21
Web je podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projektem č. LM2023062
(LINDAT/CLARIAH-CZ).