[Pasionál muzejní (Juhnův)]

Knihovna Národního muzea (Praha, Česko), sign. III D 44, s. 1–646. Editoři Svobodová, Andrea, Stluka, Martin. Ediční poznámka
<<<<<102103104105106107108109110>>>>>
Skrýt ediční aparát Skrýt obsah

[Generovaný obsah]

vuo[106]číslo strany rukopisulajíc a řkúc: Jměte čarodějnici! Držte zlodějnici, ještoť lidskú mysl proměnije a svými čáry všěcky k bludu[379]slova k bludu zapsána písařem B in margine připravuje. Avšakž proto starosta ciesařóv, ten div uzřěv svého syna vzkřiešenie, chtěl ji rád živiti, ale bojě sě vyšieho súdu[io]súdu] ſudnu nad sebú, miesto sebe jiného starostu, jenž by súdil, ostaviv, u velikém smutcě pryč jěl, když jiej spomoci nemohl. Zatiem starostin náměstek jménem Aspazius kázal ji na oheň zvrci, jiejžto božím divem oheň nic neuškodil, ale zlé pohany, jižto okolo něho stáchu, spálil. To Aspasius uzřěv, kázal ostrým mečem jejie hrdlo prokláti. A v tu hodinu skončěvši, svým chotem v nebesiech sě nalezla, s nímžto kralije věky věkoma. Amen.

Život svaté Emerciany dievky[380]in margine mladší rukou: Svatá Emerentiana

Zatiem když křestěné[ip]křestěné] krzieſtyene tělo svaté Nětišě pochovachu, svatá Emerenciana děvicě u jejie svatého hrobu sedieci[iq]sedieci] ſediety, z pravé viery počě pohanóm prorokovati. Ani kamenie polapivše, jako lítá zvěř v hotových hněviech sě na ni obořivše[ir]obořivše] obrzywſſe[381]oprava naznačena Hankou, na tom miestě ji kázachu ukamenovati. A inhed země sě potřásla, blýskota a velicí hromové tak pohřímachu, ež mnoho pohanstva v tu hodinu jest pohynulo. Od toho času viec těm, ješto k jejie svatému hrobu přichodiechu, přěkaziti nesměli. A tělo svaté Emerenciany děvicě křestěné[is]křestěné] krzieſtiene pochopivše, podlé svaté Nětišě pochovali. A když přietelé svaté Nětišě podlé obyčějě po jejie skončení[382]slova po jejie skončení zapsána in margine při jejie hrobu osmý den sediece, bdiece, uzřěli mnostvie svatých děvic, any sě v rúšě zlatého blesku stkvie. Mezi nimižto uzřěli svatú Nětiši, ano sě v takém rúšě

X
iosúdu] ſudnu
ipkřestěné] krzieſtyene
iqsedieci] ſediety
irobořivše] obrzywſſe
iskřestěné] krzieſtiene
379slova k bludu zapsána písařem B in margine
380in margine mladší rukou: Svatá Emerentiana
381oprava naznačena Hankou
382slova po jejie skončení zapsána in margine
 
logo ÚJČ Copyright © 2006–2023, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2023, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2023, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 17 lety, 7 měsíci a 6 dny; verze dat: 1.1.24
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Strategie AV21
Web je podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projektem č. LM2023062
(LINDAT/CLARIAH-CZ).