[Pasionál muzejní (Juhnův)]

Knihovna Národního muzea (Praha, Česko), sign. III D 44, s. 1–646. Editoři Svobodová, Andrea, Stluka, Martin. Ediční poznámka
<<<<<470471472473474475476477478>>>>>
Zobrazit ediční aparát Skrýt obsah

[Generovaný obsah]

mluvil, to uzřěv biřicí po všem městu volati kázal, aby sě všickni sendúc siré pútničky tělo pochovali, jakžto sě i stalo. Lidie sě sšedše, s velikú ctí ji pochovali. A jejie tovařiška málo časóv po niej pobyvši, bohu sě dostala.

Svatý Lupus

Svatý Lupus z národa králového byl. Jehožto svaté nravy kanovníci senovského kostela seznavše, jeho arcibiskupem učinili. A když jednoho času spořě své sbožie rozdal a zatiem mnoho hostí k sobě pozval, na těch hodech vína sě nedostalo. Tehda svatý Lupus pozvav jednoho svého sluhy, k ňemu vecě: Věři s pravým srdcem, jež ten milý hospodin, jenžto krmí ptáčky i všeliký národ, náš nedostatek nahradí! A jakžto vecě, tak posel přědeň vstúpiv, vecě: Otče svatý, kam víno kážeš dieti, ješto přěd vraty tvéj milosti jest přivezeno? To svatý Lupus uslyšav, bohu chválu vzdal.

Jeden čas také uslyšav svatý Lupus, ano o ňem jedni lidie závistiví zle mluvie. Propověděl a řka: Nemají s právem škoditi cizie řěči těm, ješto přěd bohem nevinni jsú. Když také jedněch časóv král francký Klotarius na svatého Lupa sě rozhněvav, jeho z svých vlastí velikým hněvem zahnal, tehdy po mnohých časiech senovského města měščené zaň krále počěchu prositi, aby ho zasě navrátil. K tomu král dobrotivě odpověděv, poň poslati kázal. A když sě svatý Lupus vrátil, uzřěv jeho král, an v těch dalekých vlastech strastně bydliv, chvor sě vrátil, skrúšeným srdcem sě rozžalostiv, přěd svatým Lupem padna, počě prositi, aby mu svú vinu odpustil.

 
logo ÚJČ Copyright © 2006–2024, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2024, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2024, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 17 lety, 8 měsíci a 5 dny; verze dat: 1.1.25
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Strategie AV21
Web je podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projektem č. LM2023062
(LINDAT/CLARIAH-CZ).