[Pasionál muzejní (Juhnův)]

Knihovna Národního muzea (Praha, Česko), sign. III D 44, s. 1–646. Editoři Svobodová, Andrea, Stluka, Martin. Ediční poznámka
<<<<<426427428429430431432433434>>>>>
Zobrazit ediční aparát Skrýt obsah

[Generovaný obsah]

modl. Svatý Vavřinec vecě: Nesčastný člověče, já jsem tohoto hodovánie vždy žádal. Decius k ňemu vecě: Máš li tyto muky sobě za hodovánie, zjěv mi, kde jest tvé tovařistvo, ať s tobú tuto hodují. K tomu svatý Vavřinec vecě: Nejsi dóstojen v jich tvář hlédati, neb jich jména sú juž v nebesiech napsána. Tehda jeho Decius káza kyji bíti a rozžené škřidly železné k jeho bokóm přičíněti. V téj bolesti svatý Vavřinec vecě: Milý Jezukriste, smiluj sě nade mnú, nade svým sluhú. Neb když na mě žalováno, nezapřěl sem tvého svatého jmene. A když sem otázán, vždy sem tvú svatú milost za svého milého boha poznal. Tehda jemu Decius vecě: Vědě, ež skrzě kúzlo těchto múk zbýváš, ale mne oblúditi nemoci budeš. Toť beru na mé bohy i na mé bohyně, nevzdáš li oběti mým bohóm, rozličně tě umučě, zahubiti káži. A inhed v tu dobu kázal svatého Vavřincě biči, jížto olověné pupencě na koncích mějiechu, bičovati. Svatý Vavřinec počě sě bohu modliti a řka: Milý Jezukriste, přijmi k sobě duši mú. V tu hodinu hlas, ano Decius slyší, z nebes přijide a řka: Ješče mnohé muky máš trpěti. V tu dobu Decius s velikým hněvem vecě: Cní Říměné, slyšíte li, kak tohoto zlého člověka diábel posilije, proňežto aniť sě bohóm modliti chce, ani na muky tbá, ani sě bojí kniežěcieho hněvu. A v tu dobu káza jeho opět týmiž biči bičovati. Tehda svatý Vavřinec ulyzna sě bohu chválu vzdal a za své protivníky

 
logo ÚJČ Copyright © 2006–2023, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2023, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2023, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 17 lety, 7 měsíci a 6 dny; verze dat: 1.1.24
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Strategie AV21
Web je podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projektem č. LM2023062
(LINDAT/CLARIAH-CZ).