[Pasionál muzejní (Juhnův)]

Knihovna Národního muzea (Praha, Česko), sign. III D 44, s. 1–646. Editoři Svobodová, Andrea, Stluka, Martin. Ediční poznámka
<<<<<372373374375376377378379380>>>>>
Zobrazit ediční aparát Skrýt obsah

[Generovaný obsah]

Nazarie tělo ješče v novéj krvi s vlasy na hlavě i na bradě, jako by toho dne umřěl, nalezl i přěnesl do kostela svatého Petra apoštola a svatého Pavla a tu s velikú ctí pochoval, tu ješto i dnes jeho svaté tělo hřbí. Potom po některých časiech tělo svatého Celsa svatý Ambrož do téhož kostela přinesl.

O svatém Nazarovi takto píše svatý Ambrož: Ó, přěsčastný bojovníku boží, jenžto jsi tohoto světa mocného diábla přěbojovav, bez čísla lidem do věčného králevstvie dopomohl, v ňemž přěbývají s bohem na věky.

Svatý Felix

Svatý Felix miesto Liberie papežě papežem volen i koronován. A to sě tak přihodilo, jež ty časy bylo sě rozmnožilo kacierstvie onoho velikého kacieřě Arriana, jemužto kacieřství když Liberius papež povoliti nechtěl, pro to Konstantin, syn Konstantinóv ciesařóv, papežě Liberie do dalekých vlastí zavésti kázal a tam tři léta byl. Proňežto všěcka obec žákovstva i jiní lidie v Římě volili, aby svatý Felix papežem miesto Liberie byl, jakž sú i učinili. V ty časy svatý otec Felix obecné žákovstvo všěch vlastí zezval. A když tu osm a čtyřidcěti biskupóv bylo, přěd těmi přěde všěmi Konstantina ciesařě jakžto kacieřě a dva knězě slovutná, ješto s ním diržiesta v Arianovém kacierství, z uobcě křesťanské vypověděl. Proňežto Konstantin rozhněvav sě svatého Felicie s papežstva sehnal a Liberie papežě opět zasě na stolci papežovém posadil, aby, kteréže svatý Felix vyobcoval, ty jisté Liberius odezval. V tom zámutcě Liberius Arrianovu kacieřstvu povolil, a tak na kněží i na vše žákovstvo veliká pohroma bieše, ež i kostelóv nectiece,

 
logo ÚJČ Copyright © 2006–2024, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2024, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2024, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 17 lety, 8 měsíci a 5 dny; verze dat: 1.1.25
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Strategie AV21
Web je podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projektem č. LM2023062
(LINDAT/CLARIAH-CZ).