Vít Tasovský z Lipoltic: [Český překlad sbírky nálezů brněnsko-jihlavských, rukopis B]

Knihovna Národního muzea (Praha, Česko), sign. V E 41, 128r–340v. Editor Jamborová, Martina. Ediční poznámka

Edice vznikla v rámci řešení projektu GA ČR č. P406/10/1140 Výzkum historické češtiny (na základě nových materiálových bází).

[Generovaný obsah]

chudobami s pilností, tehdy oni jemu mají z milosti některú poctu učiniti z lozunku, a konšelé aneb ten, který lozunk vybierá, dopúštie li jemu konšelé plnú mocí ty jisté fentovati kázati, jenžto svého lozunku včas nepodávají, a také mohú k tomu na to pokuty usazeny býti, jakž oni se o to poradie. Avšak co pokut z toho připadne, ty mají i s lozunkem toho města s polepšenie nalezeny býti. Kterýž pak usedlý měštěnín v tom městě jest a má na zemi vsi ratajské, dvory aneb lány aneb jiné dědičstvie a zvláštnost, ješto jemu platní penězi odtud připadají, ten má v každé časy jako jiný měštěnín z svého sbožie lozunk dáti z těch platných peněz. A to jest proto učiněno, neb by chudým lidem v tom městě veliká pomoc na lozunku sešla, měli li by ti jistí platní lozunkové svobodni býti, a také proto, že ti jistí měšťané z těch jistých platných peněz ani berně králi dávají, ani vojnu jezdie, a jakžkoli jich holdové berni danie, avšak na jich platných peniezech jim nic nesejde. Pakli ti jistí měšťané opět řekli, že mají jim ty jisté platné penieze ohájiti aneb upokojiti od toho města, ač oni z toho lozunk dávati mají, toť jest mdlá výmluva, nebo ratajští dvorové, kteříž blízko u toho města jsú příležící, a jiné dědičstvie nemohú ti měšťané ohájiti, jakož by rádi učiniti chtěli. A protož také z práva ti jistí měšťané mají ty jisté platné penieze lozunkovati, nebo jsú oni to sbožie, za kteréž jsú oni to kúpili, v městě a příměštie vydělali, nebo však kupují oni i prodávají s tiem zbožím, jenžto jim od těch platných peněz připadá v tom městě a se vydělává. A jednají svój užitek a své lepšie s tiem, jakož oni najlepšie mohú, a ještě viece to najvětčie

 
logo ÚJČCopyright © 2006–2021, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2021, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2021, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 14 lety, 11 měsíci a 14 dny; verze dat: 1.1.18
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovyStrategie AV21
Web byl podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projekty č. LM2018101
(LINDAT/CLARIAH-CZ) a LM2015081 (RIDICS).