Vít Tasovský z Lipoltic: [Český překlad sbírky nálezů brněnsko-jihlavských, rukopis B]

Knihovna Národního muzea (Praha, Česko), sign. V E 41, 128r–340v. Editor Jamborová, Martina. Ediční poznámka

Edice vznikla v rámci řešení projektu GA ČR č. P406/10/1140 Výzkum historické češtiny (na základě nových materiálových bází).

[Generovaný obsah]

přísežný, miesto přísežného na žádného nemuož žalovati.

O přísaze rychtářově

Opět hned přijma rychtářstvie, přísahu na svátině učiní, t. přiseže pánu bohu, všem svatým, aby spravedlivého soudu ani pro osoby ani pro dary nepřevracel, ale chudému jako bohatému soudil vedlé zpuosobu práv ustavených.

O netbanlivém rychtáři

Opět jestliže přísežní v raném spolu rozmlúvaní žalovali by na koho, a byl li by rychtář k soudu zpozdilý neb netbanlivý, přísežní nevinni budú a rychtář u vinně stane.

Kterak se má rychtář jmieti, když proti němu žaloby jsú se staly

Přihodilo li by se komu na kterého rychtáře žalobu v soudu učiniti, rychtář posaď někoho z přísežných miesto sebe, a k každé žalobě odpoviedaj jako i jiný člověk. Pakli by nechtěl odpoviedati, přísežní jemu rcete, že naň chtie žalovati před vyším soudem vedlé řeči zákona řkúcieho: kteréž právo jiným vydáváš, to též sám podstúpiti máš.

O lozunku rychtářském

Rychtáři mají duom od třidcat hřiven v městě z lozunku svobodna učiniti, pakli má jiné sbožie, vsi neb ratajské dvory, mlýny neb platné penieze, aneb movité sbožie, z toho on má lozunk platiti jako jiný měštěnín. Avšak uzřé li konšelé, že on dobře pilný jest, že ten lozunk brzo připadá, a proto se stará s jiezdami a s chudobami

 
logo ÚJČCopyright © 2006–2021, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2021, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2021, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 14 lety, 10 měsíci a 12 dny; verze dat: 1.1.18
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovyStrategie AV21
Web byl podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projekty č. LM2018101
(LINDAT/CLARIAH-CZ) a LM2015081 (RIDICS).