Vít Tasovský z Lipoltic: [Český překlad sbírky nálezů brněnsko-jihlavských, rukopis B]

Knihovna Národního muzea (Praha, Česko), sign. V E 41, 128r–340v. Editor Jamborová, Martina. Ediční poznámka

Edice vznikla v rámci řešení projektu GA ČR č. P406/10/1140 Výzkum historické češtiny (na základě nových materiálových bází).

[Generovaný obsah]

od druhého do třetieho, aby se ztázali, koho by měli právem nařknúti z drženie sbožie na ně dědicky spadlého.

O zastavení dědictvie

Zastavuji tobě dědiny orné i neorné v jisté sumě peněz k držení do jistého čísla let, a když ta léta minú, já tobě penieze dada žádám, aby mi dědinu navrátil zaplacenú. A ty pak nad puojčenú sumu žádáš ode mne záplaty dlužné, protože s pracemi těžkými dědiny neorné zuoral a k užívaní přivedl, dieš, žes jich zaslúžil a tak dále. Odpověd, že bez otporu duovodu tvého penieze puojčené ode mne máš vzieti, a dědiny mně svobodné odevzdati, nebo za práci a za náklady, jenž si na oránie dědin naložil, jakož dieš, také užitky v letech zastavených sobě bral si, a protož zdá se rozumné, žes sobě za to dosti učinil.

O zástavě dědictvie mnohým

Opět ač by dědičstvie mnohým věřiteluom bylo zastaveno, z nichžto jeden bez otazu jiných je prodával by, druhý z věřiteluov chtěl li by, kupujícieho od dědičstvie odžena v též ceně, za čež jest prodáno bylo, muož se uvázati týmž právem.

Prodá li dlužník zastavené dědictvie

Jestliže dědičstvie zastavené věřiteli od dlužníka dřieve než čas přijde placenie, bylo by prodáno za hotové penieze, věřitel hned muož žalovati na dlužníka, aby jemu dobrými rukojmiemi ujistil neb základ položil, aby

 
logo ÚJČCopyright © 2006–2021, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2021, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2021, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 14 lety, 10 měsíci a 12 dny; verze dat: 1.1.18
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovyStrategie AV21
Web byl podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projekty č. LM2018101
(LINDAT/CLARIAH-CZ) a LM2015081 (RIDICS).