Vít Tasovský z Lipoltic: [Český překlad sbírky nálezů brněnsko-jihlavských, rukopis B]

Knihovna Národního muzea (Praha, Česko), sign. V E 41, 128r–340v. Editor Jamborová, Martina. Ediční poznámka

Edice vznikla v rámci řešení projektu GA ČR č. P406/10/1140 Výzkum historické češtiny (na základě nových materiálových bází).

[Generovaný obsah]

rychtář strany právem přisúditi k zachování věcí potřebných. Všelijaké ubrmanstvie pokutú má ohrazeno býti. Opět ač jsú třie ubrmané voleni, dva budú moci při konati, nebo všelijaké ubrmanstvie má jíti před se a ne za se, leč by třetí nebyl nuznú potřebú zaměstknán. Opět ubrmanstvie nemá poručeno býti svědkuom krčemním, leč by mrzké a bezprávné, nebo těm takovým nemá býti přidána taká viera, jako jiným hospodářóm nekrčmářuom.

Opět přijieti ubrmanuov nenie ke škodě rychtáři na jeho práviech, avšak zpurné všetečnosti ač strany rychtáře neprosiece na ubrmany svolily by se, svolenie moci jmieti nebude a každá strana dá pokuty 72 haléřuov.

Žena a děti po smrti muže nemohú zavrci ubrmanstvie

Ač muž svolí se oč na ubrmany, umře li obžalovaný, žena jich zavrci nemóže, a též má řečeno býti o dědiciech, leč by se slibuov osobných dotýkalo, jenž zvláštnie neb jedné osoby hledie, jakožto manstvie a k tomu podobné. O tom má rozuměno býti, že ubrmanstvie těch nevíží dědicóv, leč by při svolování o dědiciech zvláštnie zmienka byla.

Opět všelijaké ubrmanstvie pod dobrým svědečstvím buď příjímáno a zvláště v vysokých a těžkých přech, nebo žádný nemóž sám sobě hodným svědkem býti. Umře li jeden ubrman, proto pře nemá počieti súzena býti, ale jiný miesto mrvého buď přijat. Opět ktož prvé zvolen jest za svrchovaného

 
logo ÚJČCopyright © 2006–2021, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2021, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2021, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 14 lety, 11 měsíci a 4 dny; verze dat: 1.1.18
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovyStrategie AV21
Web byl podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projekty č. LM2018101
(LINDAT/CLARIAH-CZ) a LM2015081 (RIDICS).