Vít Tasovský z Lipoltic: [Český překlad sbírky nálezů brněnsko-jihlavských, rukopis B]

Knihovna Národního muzea (Praha, Česko), sign. V E 41, 128r–340v. Editor Jamborová, Martina. Ediční poznámka

Edice vznikla v rámci řešení projektu GA ČR č. P406/10/1140 Výzkum historické češtiny (na základě nových materiálových bází).

[Generovaný obsah]

Zpuosob vznesenie ortele

Ortelovánie a příčina jeho krátce a rozumně má býti vzneseno ku přítomnosti toho, k komuž se jest stalo odolánie, a všelijaké prodlenie při té věci má býti ukráceno.

Odolánie druhdy nenie platné

Ktož se k vyššiemu právu odvolá, nedovede li svého odvolánie v šesti nedělech pořád zběhlých, leč by hodná překážka byla, jako za toho, ktož se neodvolá, má jmien býti. A rychtář přes to odvolánie v té při tak se jmieti, jakož se má jmieti vedlé práva, a to pro bázeň snadně odvolávajícieho. Budúcí také zpuosob odvolánie: dřieve než by ten, ktož se odvolá, pro to na cestu se vypravil, skrze rychtáře a přísežné má jemu slavně zvěstován býti.

Opět ač ten, ktož se odvolá, v té mieře dopustil by se jaké viny, ten skrze rychtáře vlastnieho bez otporu toho odvolánie muož tresktán a trápen býti.

Opět ač by ten, ktož se k vyššiemu právu odvolá, po tom odvolání pro zaviněnie před tiem učiněné od přísežných snad chtěl obtiežen býti, opět jakož od podezřelých slušně móž se odvolati a žádné pokuty peněžité pro to nemá trpěti. {odvolánie od podezřelých nenese (?) pokuty}marginální přípisek mladší rukou

Opět nenie li hodná příčina odolánie, tehda odolánie k vyššiemu právu přestává. Ortel vynesený bez psanie, a bude li odvolán, daremní jest a marný. Pakli jest vynesen z psaného práva

 
logo ÚJČCopyright © 2006–2021, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2021, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2021, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 14 lety, 10 měsíci a 9 dny; verze dat: 1.1.18
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovyStrategie AV21
Web byl podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projekty č. LM2018101
(LINDAT/CLARIAH-CZ) a LM2015081 (RIDICS).