Pulkava z Radenína, Přibík: Kronika králů českých, litoměřický rukopis

Knihovna Biskupství litoměřického (Litoměřice, Česko), sign. B I F 54, f. 1r–124v. Editor Timofejev, Dmitrij. Ediční poznámka

Při vzniku edice byla použita data a nástroje, které poskytuje Vokabulář webový (<https://vokabular.ujc.cas.cz>) v rámci výzkumné infrastruktury LINDAT/CLARIAH-CZ (<https://lindat.cz>) podporované Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy České republiky (projekt č. LM2018101).

<<<<<27v28r28v29r29v30r30v31r31v>>>>>
Zobrazit ediční aparát Skrýt obsah

[Generovaný obsah]

země od Polanóv velikým dielem obseděna bieše i objata, vítězskými skutky udatně a směle z jich rukú jest dobyl a vysvobodil. A zjímav veliké množstvie Polanóv, sto a sto vhromadu zvázav jich, jako věžníkóv poslal do Uher a je za peníze prodal. A tak je u věčnú robotu přijednal. A tak jako múdrý syn šlechetný mnohé práce svým rozličným úsilím a skutky vítěznými otce svého zbavil. A tak s jeho vóli miesto otce svého v zpravovánie drže českú zemi zčestně jest zpravoval. Toho času dálo sě jest převelmi veliké násilé křesťanóm v Polště.

{Pátý biskup pražský Izo}textový orientátor

Léto od narozenie syna Božieho po tisíci a po dvúcat a po třech Ekhardus biskup pražský čtvrtý umřel jest toho měsiece srpna, na jehožto miesto zstúpil jest Izo tak řečený.

O smrti Izově biskupa pražského tuto sě pravie

{Šestý biskup pražský Severus}textový orientátor

Léto od narozenie Božieho po tisíci a po třechdcetech umřel jest biskup pražský Iza pátý toho měsiece února, na jehožto miesto vstúpil Severus biskup pražský.

O smrti Boleslavovy třetiem tuto sě pravie

Léto od narozenie Božieho po tisíci a po třidceti a po sedmi Boleslav třetí otec Oldřichóv vévodóv, jemužto Mezek oči byl vylúpil, umřel jest a v pražském kostele pochován.

O smrti vévody Oldřicha a o zabití bratra svého Jaromíra vévody českého

Téhož léta měsiece listopada toho Oldřich otec Břecislava vévodin roznemohl sě i umřel jest zčastně v Hospodinu. Jehožto smrt když Jaromír bratr jeho vzvěděl, jemužto Oldřich vévoda oči vylúpil byl, přibral sě do Prahy a Břecislava vnuka z šlechtici a se pány s věčšími i s obcí na vévodstvie jest rozvolil a vévodú českým jej učinil. A přede všemi zevně jej napomanul, aby to nešlechetné pokolenie těch zrádcí Vršovských

 
logo ÚJČ Copyright © 2006–2024, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2024, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2024, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 17 lety, 8 měsíci a 3 dny; verze dat: 1.1.25
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Strategie AV21
Web je podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projektem č. LM2023062
(LINDAT/CLARIAH-CZ).