Rösslin, Eucharius – Klaudyán, Mikuláš: Zpráva a naučenie ženám těhotným a babám pupkořezným netoliko prospěšná, ale také potřebná

Mladá Boleslav: Klaudyán, Mikuláš, 1519. Národní knihovna České republiky (Praha, Česko), sign. 54 G 524, A1r–F4r. Editor Černá, Alena M. Ediční poznámka

Vznik elektronické edice byl podpořen Výzkumnou infrastrukturou pro diachronní bohemistiku (RIDICS, http://vokabular.ujc.cas.cz).

[E4v]číslo strany rukopisuti za puol druhého léta a nejviec za dvě létě. Ač někdy nemuož to trefiti pro jiný plod, kterýž dřieve roku bývá.

Rozdiel dvanáctý vypravuje o rozličných příhodách a nemocech dětinských a kterak by jim v tom spomoženo býti mělo

Ačkoliv Ipokras, Galienus, Rasis, Avicena, Averois i jiní píší o rozličných nemocech a nedostatcích dětinských, však kteří by obyčejnější[73]obyčejnější: obýcžegniegſſi byly, tuto se dole oznámí.

Nežit dásní aneb bolest při řezání zubuov

Při řezání[bf]řezání] rzezanie zubuov někteří z dětí velikú bolest mievají. Vezmi slepičí sádlo, zaječí mozk, smiesiti spolu a tiem jemu pomazovati a potierati. Aneb vezmi slepičí sádlo, zaječí mozk, rmenový olej, terbentinu jednostejně, spusť v hromadu a tiem pomazuj. Také vzíti rmenu a kopru zahradnieho hrst i vařiti to u vodě a tou vodou kapati z vysoka dietěti na hlavu.

O úplavici dietěcí[bg]dietěcí] Dietiecye

Itemcizojazyčný text kdyby skrze dietě velmi běžalo, vezmi semene ruožového, vlaského kmínu, ztlúci na prach a rozpustiti miezkú jitrocelovú aneb pelyňkovú i přikládati dietěti na břicho. A toho času nedávati mu kaše mléčné jiesti, ale s žlutkuov vaječných aneb z bielého chleba, s vodú vařenú.

Itemcizojazyčný text bylo-li by lejno židké a velmi žluté, dávati jemu balšánovú vodu píti, osladíc ruožovým siropem aneb jablkovým siropem.

X
73obyčejnější: obýcžegniegſſi
bfřezání] rzezanie
bgdietěcí] Dietiecye
 
logo ÚJČCopyright © 2006–2023, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2023, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2023, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 16 lety, 6 měsíci a 25 dny; verze dat: 1.1.22
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovyStrategie AV21
Web byl podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projekty č. LM2018101
(LINDAT/CLARIAH-CZ) a LM2015081 (RIDICS).