Rösslin, Eucharius – Klaudyán, Mikuláš: Zpráva a naučenie ženám těhotným a babám pupkořezným netoliko prospěšná, ale také potřebná

Mladá Boleslav: Klaudyán, Mikuláš, 1519. Národní knihovna České republiky (Praha, Česko), sign. 54 G 524, A1r–F4r. Editor Černá, Alena M. Ediční poznámka

Vznik elektronické edice byl podpořen Výzkumnou infrastrukturou pro diachronní bohemistiku (RIDICS, http://vokabular.ujc.cas.cz).

bobro[F2r]číslo strany rukopisuvého stroje, každého jednu čtvrtci, cukru jeden lot, směs spolu a chovej ku potřebě.

Itemcizojazyčný text voda pálená z květu lipového a dávati ji píti, též pomáhá.

Itemcizojazyčný text dobrým dryákem natřieti chřiepí, ruce též. A bylo-li by velmi potřebí, tehdy i páteř hřbetní, zkušené jest.

Itemcizojazyčný text vezmi bobrového stroje tlučeného anebo zkrájeného, toho tučného puol lotu, vína dobrého jeden žejtlík, vložiti do něho a nechati státi zacpaného třeba s rok nebo viece a tiem vínem potierati dietěti žíly na rukú i na nohách pod kolenem, to jest výborné i pro křeč také dětinský.

O kašli dětinském

Itemcizojazyčný text obyčejné lékařstvie proti kašli dětinskému – dávati jemu píti teplé pivo s medem a máslem omaštěné.

Jinak proti kašli: Vezmi mandlů oblúpených a vlaského kopru semena, ztlúci spolu a vařiti u vodě, osladčujíc cukrem, dávati píti.

Itemcizojazyčný text k témuž: Vezmi gumi arabicum, dragantumcizojazyčný text, jader gdúlových, lékořice, každého jednostejně, ztlúci a smiesiti spolu, dávati dietěti v mléce neotápeném, ale v nově podojeném píti.

Itemcizojazyčný text proti kašli i horkosti: Vezmi máku bielého, dragantumcizojazyčný text, každého puol lotu, jader tykvových oblúpených jeden lot, ztlúci to spolu i vezmi hrozénku a řeckého vína hrstku i vařiti u vodě a dávati píti dietěti, přisýpaje toho prachu do té vody.

Itemcizojazyčný text chuova musí se vystřiehati ode všeho, což kašel zbuzuje, jako ocet, jablka, slané věci, ořechy, olej etc.cizojazyčný text

Itemcizojazyčný text mazati dietěti mastí prsi a boky, kteráž slove dyaltheacizojazyčný text.

X
 
logo ÚJČCopyright © 2006–2023, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2023, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2023, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 16 lety, 6 měsíci a 17 dny; verze dat: 1.1.22
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovyStrategie AV21
Web byl podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projekty č. LM2018101
(LINDAT/CLARIAH-CZ) a LM2015081 (RIDICS).