Rösslin, Eucharius – Klaudyán, Mikuláš: Zpráva a naučenie ženám těhotným a babám pupkořezným netoliko prospěšná, ale také potřebná

Mladá Boleslav: Klaudyán, Mikuláš, 1519. Národní knihovna České republiky (Praha, Česko), sign. 54 G 524, A1r–F4r. Editor Černá, Alena M. Ediční poznámka

Vznik elektronické edice byl podpořen Výzkumnou infrastrukturou pro diachronní bohemistiku (RIDICS, http://vokabular.ujc.cas.cz).

<<<<<F1rF1vF2rF2vF3rF3v–F4r>>10>>
Zobrazit ediční aparát Skrýt obsah

Itemcizojazyčný text vezmi semene libečkového i kořene vlaského kopru, hrozénku fíku, vařiti to v tysaně a dávati píti.

Itemcizojazyčný text znamenie, že se dietě ospe, tato jsú: horkost na dietěti zimničná jest, tváři červenost i očí, ve spání trhání a lekánie, klání v životě, zívanie a bolest hlavy.

Itemcizojazyčný text neštovice červené a bielé dobré, ale modré a černé zlé.

Itemcizojazyčný text kdyby se dietě velmi osypalo, uvázati jemu kus červeného tafatu a v něm kus kafru na ruku a nechati tak za některý den.

Itemcizojazyčný text pomazovati muože svrchu olejem ruožovým aneb liliovým.

Itemcizojazyčný text vzieti ruožové vody a kus kafru v ní rozpustiti, tou vodou jemu čelo i oči promývati a pokropovati, aby dietěti neštovice oči nezkazily.

O nespání dietěte

Itemcizojazyčný text přihází se, že dietě ustavičně pláče a nemuož spáti. Vezmi makovin a hlávek makových, listí podbělového aneb koňského kopyta, vařiti to u vodě a v té vodě dietě mejti. Také vezmi makového oleje, topolové masti, jednostejně, přidati k tomu šafránu nemnoho a tiem židoviny mazati, ruce na žilách i nohy.

Itemcizojazyčný text smiešej olej fiolový s octem a často dietěti do chřiepí napúštěj.

Pakli od porušeného mléka dietě by spáti nemohlo, tehdy mátě aneb chovačka hleď zase napraviti tiem, čímž by příčinu dávala.

Východ střeva

 
logo ÚJČ Copyright © 2006–2023, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2023, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2023, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 16 lety, 10 měsíci a 14 dny; verze dat: 1.1.23
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Strategie AV21
Web je podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projektem č. LM2023062
(LINDAT/CLARIAH-CZ).