Rösslin, Eucharius – Klaudyán, Mikuláš: Zpráva a naučenie ženám těhotným a babám pupkořezným netoliko prospěšná, ale také potřebná

Mladá Boleslav: Klaudyán, Mikuláš, 1519. Národní knihovna České republiky (Praha, Česko), sign. 54 G 524, A1r–F4r. Editor Černá, Alena M. Ediční poznámka

Vznik elektronické edice byl podpořen Výzkumnou infrastrukturou pro diachronní bohemistiku (RIDICS, http://vokabular.ujc.cas.cz).

Pátý rozdiel zvláštnie lékařství, kteréž k lehkému porodu přivodí, oznamuje

Toto dole psané naučení přivodí lehký porod. Nejprvé žena má seděti a někdy znak ležeti, kterak jich obyčej jest, jakož nahoře oznámeno jest. A jestliže v zimě aneb studeného času, tehdy světnici ztopiti. Pakli horkého času a v létě jest, nenie velmi potřebie, aby žena k mdlobě nepřišla.

Itemcizojazyčný text pomoc jí činiti kýchaním a přivésti k tomu, aby kýchala, buď pepřem aneb jiným, jakož bude oznámeno. A sama žena sobě připomáhati má tlačením z sebe a duchu zadržením.

Itemcizojazyčný text bába musí pilnost při tom mieti při ženském pracování a vždy luona pomazovat, jakož nahoře oznámeno jest. Aneb této masti nadělati a ku potřebě schovati: Vezmi sádla kačičieho, husího, oleje liliového, každého, cožť se zdá, přidejž k tomu šafránu jako dva ořechy lésková, muskumcizojazyčný text nebo pižma jako zrno nebo dvě ječné, smiesiti spolu a udělati mast.

Itemcizojazyčný text v pilné potřebě a nouzi vzíti myry, galbanu, bobrového stroje jednostejně, smiesiti spolu a tiem podkuřovati ženu.

Itemcizojazyčný text jiná věc k témuž: Vezmi žluté síry, myry červené, galbanumcizojazyčný text, opoponakumcizojazyčný text, smiesiti to spolu každého jednostejně a tiem ji podkuřovati.

Itemcizojazyčný text jiná věc chudým lidem – podkúřiti ženu holubím trusem, zkušená věc.

Itemcizojazyčný text vzieti routy zelené a tlúci ji v moždieři, potom vytisknúti tu vodu a, kus vlny omoče v tom, tak mokré vstrčiti v luono.

 
logo ÚJČ Copyright © 2006–2024, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2024, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2024, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 17 lety, 8 měsíci a 1 dnem; verze dat: 1.1.25
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Strategie AV21
Web je podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projektem č. LM2023062
(LINDAT/CLARIAH-CZ).