Rösslin, Eucharius – Klaudyán, Mikuláš: Zpráva a naučenie ženám těhotným a babám pupkořezným netoliko prospěšná, ale také potřebná

Mladá Boleslav: Klaudyán, Mikuláš, 1519. Národní knihovna České republiky (Praha, Česko), sign. 54 G 524, A1r–F4r. Editor Černá, Alena M. Ediční poznámka

Vznik elektronické edice byl podpořen Výzkumnou infrastrukturou pro diachronní bohemistiku (RIDICS, http://vokabular.ujc.cas.cz).

[B1r]číslo strany rukopisu

Jedenáctý rozdiel oznamuje, kterak dietě potom a dlúho skrze chuovu chováno býti má, ano i chovačkám zpráva.

Rozdiel dvanáctý vypravuje o rozličných příhodách a nemocech dětinských a kterak by jim v tom spomoženo býti mělo.

První[f]První] Prwnie rozdiel vypravuje, kterak dietě odpočívá a leží v životě mateře své a koliko kožkami přioděno jest

Galienus a Avicena a jiní široce to vypisují, kterak dietě se počíná a jakým zpuosobem etc.cizojazyčný text, ješto nenie potřebí toho psáti tuto, než samým těm, kteříž se přirozením lidským obierají, sluší to u vědomosti mieti. Ale kterak by dietě v životě mateře leželo, to svrchu jmenovaní též oznamují, a zvláště Albertus Magnus, o kterémž praví, že jest mnohého skutečně došel a očitě viděl, prvé, než jest k duostojenství[g]duostojenství] duoſtogenſtwie biskupskému přišel. A jsa přirozený mudřec, mnohé věci stíhal a vyhlédal a napsal, že dietě v životě mateře takto se zdržuje: jeho obličej jest skloněný až k kolenóm a ruce položené na kolena má tak, že oči na kolenách a nos skrze kolena jemu jde, jsa skloněné a sehnuté, avšak jeho obličej a předek k mateřinému hřbetu jest obrácený.

Itemcizojazyčný text dietě v životě mateřiném jest obinuto nebo obaleno třmi kožkami nebo mázdrami.

Prvnie kožka zavierá a obkličuje dietě a jiné dvě zpodní, neb tato svrchu jest a slove latině secundinacizojazyčný text a česky děloha. A to pro to, že zachovává plod od zlého a zbytečného krvotoku, kterýž hned po početí ženy zachová se mezi matkú a touto první[h]první] prwnie mázdrou až do času porození. Nebo toho času vešken se vyčistí a vyjde s plodem ven i s tou mázdrú, protož

X
fPrvní] Prwnie
gduostojenství] duoſtogenſtwie
hprvní] prwnie
 
logo ÚJČ Copyright © 2006–2023, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2023, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2023, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 17 lety, 6 měsíci a 4 dny; verze dat: 1.1.24
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Strategie AV21
Web je podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projektem č. LM2023062
(LINDAT/CLARIAH-CZ).