Štítný ze Štítného, Tomáš: [Řeči nedělní a sváteční, rukopis A]

Národní knihovna České republiky (Praha, Česko), sign. XVII C 15, 1r–254v vyjma 196v–199v a 194. Editor Hanzová, Barbora. Ediční poznámka

Edice vznikla v rámci řešení projektu GA ČR č. P406/10/1140 Výzkum historické češtiny (na základě nových materiálových bází).

<<<<<78v79r79v80r80v81r81v82r82v>>>>>
Skrýt ediční aparát Skrýt obsah

[Generovaný obsah]

[80v]číslo strany rukopisui pravý člověk i pravý Bóh, aby ukázal sě člověkem, lidi místry pokorně slyšal, a ež byl i Bóh, vysoce k jich řečem odpoviedal.

A tak vysoce i mateři odpověděl. Když řekla k němu: Synu, co s’ nám to učinil? Aj, tvój otec a já žalostiec hledali jsme tebe, řekl: A co j’ to, ež jste mne hledali? Nevěděli jste, ež v tom, ješto j’ mého Otce, musím býti? Toť jest tiem skazoval své božstvie, o němž die jinde: Vše, což má Otec, mé jest. A tak svědčí, ež nic méně k němu chrám nepříslušie nežli k Otci. Neb když v chrámu byl nalezen, die: V tom, co j’ mého Otce, musím býti. Jichž jest jedna velebnost a chvála, těch jest jedna stolice i dóm jeden. A netolik dóm ten tělesný, ješto bývá učiněn k modlitvám, ale i dóm onen duchovný, rozumný, ješto sě dělá, aby jej na věky chválil, jest Otcóv i Synóv i Ducha svatého rovně. A tak Syn, ješto o sobě a o Otci svém svému slibuje milovníku řka: Přídem k němu a bydlo u ňho učiníme, die i o Duchu svatém: Budu Otce prositi a jiného utěšitele dá vám, aby na věky s vámi ostal Duch pravdy, ješto u vás ostane a v vás bude. Neb jedné svaté Trojice, jejiež jest jedno a nedielné božské přirozenie, bydlo v srdcích výborných nemóž býti nejednaké. A tak ež die spasitel sedě v chrámu: V tom, ješto jest mého Otce, muši býti, – ukazuje věčnú svú s Otcem moc a chválu. A to, ež vrátiv sě do Nazareta, byl poddán matce a Jozefovi, jest pravého člověčstvie jeho ukázanie a příklad jiným ku pokoře. Neb v tom přirození, v němž jest mení Otce, byl poddán svým starostám, jakož jest řekl: Jdu k Otci, neb Otec větší mne jest. Ale v tom, v němž s Otcem jest jedno, v němž v času nešel k Otci, ale vzdy v něm byl a jest, všecko j’ skrzeň učiněno a on jest přede vším. I v tom divný jest zpósob převeliké milosti jeho, ež vida své starosty, že skrytosti božstvie jeho

X
 
logo ÚJČ Copyright © 2006–2024, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2024, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2024, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 17 lety, 8 měsíci a 9 dny; verze dat: 1.1.25
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Strategie AV21
Web je podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projektem č. LM2023062
(LINDAT/CLARIAH-CZ).