Štítný ze Štítného, Tomáš: [Řeči nedělní a sváteční, rukopis A]

Národní knihovna České republiky (Praha, Česko), sign. XVII C 15, 1r–254v vyjma 196v–199v a 194. Editor Hanzová, Barbora. Ediční poznámka

Edice vznikla v rámci řešení projektu GA ČR č. P406/10/1140 Výzkum historické češtiny (na základě nových materiálových bází).

<<<<<73v74r74v75r75v76r76v77r77v>>>>>
Skrýt ediční aparát Skrýt obsah

[Generovaný obsah]

pří[75v]číslo strany rukopisupravna k hodu svému, onť sám příde do tvé duše, nejen aby ji navštievil, ale aby v ní odpočinul a připravil sobě v ní na věky bydlo, jakož jest psáno: A budu v nich bydliti a choditi budu mezi nimi. A opět: Aj, já stojím u vrat a tluka; vstane li kto a otevře mi, vejdu k němu a budu s ním večeřeti a on se mnú. Ó, kak jest to ščastná duše, ješto tak sě s boží pomocí snaží života svého zpósobiti, ež bude hodna přijieti Krista, aby host byl jejie a v ní bydlil! A takéž opět protiv tomu, ó, kak neščastné to svědomie, jehož by bylo plakati hodno, ješto j’ sě tak zlými skutky zšeředilo, lakomstvem potuchlo učinilo, ohněm hněvu shořalo, smilstvem zprznilo, pýchú a hrdostí zkazilo, ež v něm ne Kristus počne odpočívati, ale zlý duch panovati. Neb taková duše bude od pravého světla opuštěna a bude tmami obklíčena, sladkosti bude vyprázdněna a hořkostí naplněna. Život ji odžene a smrt ji popadne, jen ač skoro jí bude pomoženo lékařstvím pokánie spasitedlného. Protož ač jest kto taký, však do[ca]do] od božie milosti nezúfaj; zúfaním smrtelným nezahynuj do ostatka, ale brzo sě uteč ku pokání, a doniždť jsú ještě novy rány hřiechóv jeho a črstvy, vezmi jim lékařstvie zdravé; nebť jest náš lékař všemohúcí. Takť móž a takť jest obykl vyhojiti nás z ran našich, ežť neostaví ani šrámu. I napomínámť vás, milá bratřie, jakož vzdy, tak i nynie: sdržte sě ode všeho, ješto by duše vaše zšeředilo, od cizoložstva neščastného a od hubených ženim! A jakož vzdy máte toho prázdni býti, tak nynie[cb]nynie] nenije v čas tento máte sě i od svých vlastních žen přes[cc]přes] przed mnoho dní sdržeti.

Kdyžkolivěk narozenie Syna božieho neb jiné něteré hody světiti máte, opilstvie sě krýte, hněv jako zvěř lítú odžeňte, nenávist jako smrtelný jed z srdec vylíte, a takú v sobě jmějte milost, ješto by nejen přátel došla,

X
cado] od
cbnynie] nenije
ccpřes] przed
 
logo ÚJČ Copyright © 2006–2024, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2024, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2024, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 17 lety, 7 měsíci a 9 dny; verze dat: 1.1.25
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Strategie AV21
Web je podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projektem č. LM2023062
(LINDAT/CLARIAH-CZ).