Štítný ze Štítného, Tomáš: [Řeči nedělní a sváteční, rukopis A]

Národní knihovna České republiky (Praha, Česko), sign. XVII C 15, 1r–254v vyjma 196v–199v a 194. Editor Hanzová, Barbora. Ediční poznámka

Edice vznikla v rámci řešení projektu GA ČR č. P406/10/1140 Výzkum historické češtiny (na základě nových materiálových bází).

<<<<<80v81r81v82r82v83r83v84r84v>>>>>
Skrýt ediční aparát Skrýt obsah

[Generovaný obsah]

[82v]číslo strany rukopisuomluvy jmieti, když ztratíme v svém obmeškání, jehož jsme jměli pílni býti. I jsem beze pře, ež v mém obmeškání spravedlivým súdem božím mučí mě žalost, donidž nenajdu, co sem ztratil. Takť bývá i v duchovniem běhu: počne někto libé jmieti náboženstvie, až někdy potratí to některým svým proviněním neb obmeškáním aneb kterýmž kolivěk božím vláštím přepuštěním, ješto on vie, co proč přepuštije. A snad aby nemúdře mysl nezašla v hrdost, kdyby sě vzdy povolně dálo. Ale však nemá duchovnieho úmysla člověk lehce vážiti také ztráty; neb to j’ jako počátek jiných pokušení, když kto potratí chut v náboženství. Nemohla by jiná pokušenie tak síly jmieti, kdyby pravé a smyslné, nebludné bylo při kom náboženstvie. Protož řku: Vezmi tu příklad, ješto j’ matka svatá potrativši syna svého, s žalostí a s snažností hledala jeho. Též i ten učiň, ktož potratí náboženstvie, želej a hledaj, aby nalezl, ješto s’ ztratil! A pomni, kde j’ matka svatá nalezla syna potrativši! Tak die čtenie: Když hledavši jeho, mezi známými nenalezla, vrátila sě do Jeruzalema a tu jej nalezla v chrámu. A on řekl, ež tu jsú jeho hledati jměli, ješto slušie k jeho otci. Tenť úmysl beru nynie ze čtenie ku podobnosti té, ješto chci řéci, ne tak slov váže: Jeruzalemem upokojenie mysli znamenává. Protož ten, ktož potratí chut v náboženství, mezi známými jie nenalezne v tom podobenství, jako j’ matka svatá hledavši syna mezi známými a přívuznými, nenalezla jeho. Ale vrátivši sě do Jeruzalema, nalezla jej. Nemni i jeden, bychť odmlúval komu s známými [a]text doplněný editorem přívuznými býti, přátely, ješto nebránie[46]psáno „neobranije“, „o“ z části smazáno, ale pomocni jsú k duchovenství! Neb svatý Pavel die, ež, má li který křesťan ženu pohanku, a ta chce s ním býti, ač i nepřijme viery, nepúštěj jie od sebe; a též i žena muže, když jí nebrání křesťankú býti! Téžť řku:

X
46psáno „neobranije“, „o“ z části smazáno
 
logo ÚJČ Copyright © 2006–2023, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2023, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2023, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 17 lety, 7 měsíci a 5 dny; verze dat: 1.1.24
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Strategie AV21
Web je podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projektem č. LM2023062
(LINDAT/CLARIAH-CZ).